06 okt 2022 klocka 08.00 - 09.00

Rättighetsmorgon (del 6 av 8)

Välkommen att delta vid den sjätte av åtta morgonföreläsningar där mänskliga rättigheter kommer att stå i centrum.

Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskapen i länet, i frågor med koppling till social hållbarhet i allmänhet och mänskliga rättigheter i synnerhet. Under året kommer länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden, demokratifrågor och medborgarskapsceremonier att beröras på olika sätt.

Tanken är att blanda forskning, med röster från idéburen sektor och att föreläsningarna ska kunna vara intressanta både för offentliga aktörer, föreningar, organisationer och privatpersoner. 

Varje föreläsning kommer att vara totalt 1 timme, första torsdagen i mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december mellan klockan 8.00-9.00. Föreläsningarna kommer att genomföras digitalt och arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med två tillfrågade gäster.

Tema för denna rättighetsmorgon: Psykisk ohälsa hos barn och unga

Varje del i föreläsningsserien kommer att ha olika teman. Denna gång är temat psykisk ohälsa hos barn och unga och berör särskilt länsstyrelsens uppdrag inom folkhälsa, funktionshinderpolitiken, personligt ombud och barnrätt.

Inbjudna föreläsare:

  • "Psykisk ohälsa – det nya normala för dagens ungdomar" - Veronica Hermann, Folkhälsostrateg Region Gotland och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP Uppsala universitet.
    • Föreläsningen kommer att presentera resultatet från ett licentiatprojekt om ungdomars uppfattning om psykisk hälsa och stigma kring psykisk ohälsa.
  • "Bredd når långt" - Mona Örjes, Förbundsordförande Junis
    • I Junis senaste rapport är det tydligt att man måste tänka väldigt brett för att nå många barn som är utsatta. 194 kommuner besvarade enkäten som rapporten baseras på och i denna föreläsning får vi veta mer om hur läget såg ut 2021 när det gäller vilket stöd barn i familjer med missbruk faktiskt får av samhället. Goda lokala exempel kommer att presenteras.
Agenda 2030 målen 3, 10 och 11. 
Var:
Digitalt
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
03 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 oktober klockan 23.55.

Kontakt