Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01 sep 2022 klocka 08.00 - 09.00

Rättighetsmorgon (del 5 av 8)

Välkommen att delta vid den femte av åtta morgonföreläsningar där mänskliga rättigheter kommer att stå i centrum.

Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskapen i länet, i frågor med koppling till social hållbarhet i allmänhet och mänskliga rättigheter i synnerhet. Under året kommer länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden, demokratifrågor och medborgarskapsceremonier att beröras på olika sätt.

Tanken är att blanda forskning, med röster från idéburen sektor och att föreläsningarna ska kunna vara intressanta både för offentliga aktörer, föreningar, organisationer och privatpersoner. 

Varje föreläsning kommer att vara totalt 1 timme, första torsdagen i mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december mellan klockan 08.00-09.00. Föreläsningarna kommer att genomföras digitalt och arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med två tillfrågade gäster.

Tema för denna rättighetsmorgon: Medborgarskap och minoritet

Varje del i föreläsningsserien kommer att ha olika teman. Denna gång är temat "Medborgarskap och minoritet" och berör särskilt länsstyrelsens uppdrag inom (uppdateras inom kort).

Inbjudna föreläsare

  • Uppdateras inom kort
Agenda 2030 symbol
VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 29 augusti klockan 23.55.
Jag deltar som privatperson
Jag deltar som privatperson

Om ja, observera att du ändå behöver fylla i något under raderna organisation och titel för att kunna skicka in anmälan. Det räcker med att göra en punkt, ett bindestreck eller liknande.
Särskilda behov
Har du behov av tillgänglighetsanpassning till exempel teckenspråktolkning, hörselteknisk utrustning, information i tillgängliga format eller andra övriga tillgänglighetsbehov? Mejla då dessa till oss.

Kontakt