02 jun 2022 klocka 08.00 - 09.00

Rättighetsmorgon (del 4 av 8)

Välkommen att delta vid den fjärde av åtta morgonföreläsningar där mänskliga rättigheter kommer att stå i centrum.

Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskapen i länet, i frågor med koppling till social hållbarhet i allmänhet och mänskliga rättigheter i synnerhet. Under året kommer Länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden, demokratifrågor och medborgarskapsceremonier att beröras på olika sätt.

Tanken är att blanda forskning, med röster från idéburen sektor och att föreläsningarna ska kunna vara intressanta både för offentliga aktörer, föreningar, organisationer och privatpersoner. 

Varje föreläsning kommer att vara totalt 1 timme, första torsdagen i mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december mellan klockan 8.00-9.00. Föreläsningarna kommer att genomföras digitalt och arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med två tillfrågade gäster.

Tema för denna rättighetsmorgon: Diskriminering och rasism i arbetslivet och vid rekrytering

Varje del i föreläsningsserien kommer att ha olika teman. Denna gång är temat diskriminering och rasism i arbetslivet och vid rekrytering och berör särskilt länsstyrelsens uppdrag inom rasism på arbetsmarknaden.

Inbjudna föreläsare

  • "Män löper större risk för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden"- Anni Erlandsson, forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
  • ”Varför behöver vi jobba med antirasism i arbetslivet i Sverige?” - Nihal Ragab, projektledare, IM (Individuell Människohjälp).
Agenda 2030 symbol
VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 maj klockan 23.55.

Kontakt