Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17- 23 okt 2022 klocka 09.00 - 21.00

Delaktighetsveckan 2022

Välkommen till årets upplaga av Delaktighetsveckan! I år under temat Agenda 2030 och social hållbarhet.

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder för tredje året i rad in till Delaktighetsveckan. Veckan arrangeras av oss som arbetar med regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden samt demokratifrågor och genomförs i år i samverkan inom Social hållbarhet och med sakområdena folkhälsa, integration och jämställdhet.

Dessutom kommer vi under årets Delaktighetsvecka samverka och arrangera många av programpunkterna tillsammans med några av länets kommuner och representanter från idéburen sektor.

Syftet med veckan är att lyfta perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Veckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.

De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel. Vår förhoppning är att du ska hitta en eller flera föreläsningar som talar just till dig.

Ett fullständigt program kommer att publiceras i september. Anmälan öppnar i september.

Save-the-date

Programmet är under uppbyggnad och kommer att kompletteras efter sommaren. Nedan finns ett urval av de programpunkter som kommer att arrangeras. Vi ber er redan nu markera datumen för veckan i er kalender för att möjliggöra deltagande.

Det kommer att arrangeras programpunkter under hela veckan, det vill säga från måndag till och med söndag. Innehållet kommer varieras och genomföras med olika samverkansaktörer. Det kommer dessutom vara en blandning av digitala, fysiska och hybridvarianter på programpunkterna.

Under veckan kommer vissa mål ur Agenda 2030 synliggöras extra mycket. Det handlar om mål 1 (ingen fattigdom), mål 3 (god hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning), mål 5 (jämställdhet), mål 10 (minskad ojämlikhet), mål 11 (hållbara städer och samhällen) samt mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen).


Logotype för Social  hållbarhet och agenda 2030 mål.

Under måndagen kommer Delaktighetsveckan invigas. Programmet kommer att uppdateras efter sommaren.

Fokus kommer ligga på mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) i Agenda 2030.

Agenda 2030 mål 16.

”För en god och jämlik hälsa – exempel och dialog”

10.00-11.00 Information från Fritidsbanken

Information om vad fritidsbanken är och exempel på hur det startats upp och drivs i Umeå kommun. Möjlighet att ställa frågor.

Genomförs digitalt.

14.00-14.45 Kumulus - För barn och unga med frihetsberövad familjemedlem

Information om det stöds som ges och om hur Kumulus arbetar preventivt med att förebygga psykisk ohälsa (och/eller egen kriminalitet).

Kan komma att genomföras både fysiskt, digitalt eller i en hybridlösning.

15.00-16.30 Delaktighet och inflytande, viktigt för folkhälsan! Hur kan civilsamhället och det offentliga kraftsamla för folkhälsan?

Ta del av både goda exempel och dialog.

Kan komma att genomföras både fysiskt, digitalt eller i en hybridlösning.

Agenda 2030 mål 3. 

Under onsdagen kommer Delaktighetsveckan lägga fokus på bland annat tillgängligörande av kultur. Åsele bibliotek arbetar aktivt med att öka utbudet och tillgängligheten för målgruppen äldre personer på boende. Under dagen får vi höra mer om hur arbetet sker lokalt.

Programmet kommer att uppdateras efter sommaren.

Fokus kommer ligga på mål 11 (hållbara städer och samhällen) i Agenda 2030.

Agenda 2030 mål 11.

10.00-11.00 Stadigvarande boende för våldsutsatta

Länsstyrelsen Västerbotten presenterar sin kartläggning av de insatser länets kommuner tillhandahåller för att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende. Även kort information om de samlade nationella resultateten, som Länsstyrelsen Västerbotten har haft ansvar för att sammanställa och redovisa till regeringen kommer att ges. Länsstyrelsen kommer också beskriva vad som är på gång framöver inom området.

Genomförs digitalt.

13.00-15.00 Jämställd industri

En presentation av den JÄMLYS som gjorts inom ramen för Länsstyrelsens satsning Jämställd industri, om läget i den norra länsdelen. Därefter en presentation från någon/några verksamheter som valt att delta i kompetenspaketet som Länsstyrelsen Västerbotten erbjuder med anledning av etableringarna i norra Västerbotten.

Genomförs digitalt.

Agenda 2030 mål 1.

10.00-12.00 Filmvisning och samtal om barn och unga som ser, hör eller känner till våld i hemmet

Initiativet SE BARNEN startades i syfte att synliggöra barn och unga som ser, hör eller känner till våld i hemmet, verka för ett bättre samhälleligt stöd samt ett starkare rättsligt skydd. Dokumentärfilmerna "My life my lesson" och "Say Something" utgör en grundpelare i initiativet. Filmerna är gjorde ur barnets perspektiv och ger en unik inblick i hur barn och unga påverkas av att uppleva våld mellan närstående vuxna. Båda filmerna har vunnit Kristallenpriset för bästa dokumentärfilm och nåtts av fler än 12 miljoner tittare på TV. De utgör ett beprövat verktyg för att arbeta kunskapshöjande gentemot verksamheter och målgrupper som på olika vis berörs av frågan om barn som upplever våld i nära relationer.

Under dessa två timmar kommer följande att ske:

  1. Föredrag om våld I nära relationer ur barn och ungas perspektiv.
  2. Filmvisning av "My life my lesson" och/eller "Say Something" (20 min version)
  3. Diskussionsfrågor med processledning.

Kan komma att genomföras både fysiskt, digitalt eller i en hybridlösning.

14.00-16.00 Förstå, förebygga och hantera konflikter med barn och unga.

Föreläsning med Petra Krantz Lindgren fil dr. och beteendevetare som arbetar med personlig utveckling för föräldrar och pedagoger. Har skrivit boken "Med känsla för barns självkänsla" och är en av de återkommande experterna i radioprogrammet "Fatta Familjen" (UR) och har podden "Relatera mera", tillsammans med psykolog David Edfelt.

Föreläsningens innehåll:

  1. Vi måste prata om målen: Vilka egenskaper vill vi ge barnen stöd i att utveckla? Vad vi vill skall känneteckna relationerna mellan barn och vuxna?
  2. Förstå och förebygga problem och konflikter: Barns behov och förmågor, Trygghet: En förutsättning för lärande, Men hen kunde ju igår!
  3. Relationsskapande kommunikation: Lyssna för att förstå, Sätta gränser med respekt.

Genomförs digitalt.

Agenda 2030 mål 4.

Integration och Agenda 2030

11.00-15.00 på Norsjö Folkets hus, "Medan" (lokal Tranan och biosalong Örnen)

11.00 Invigning av dagen, Kommunchef Eleonore Hedman

Utställare i lokalen Tranan (under hela dagen)

Länsstyrelsen Västerbotten Integration informerar om sin verksamhet, delar ut material, bjuder på godis och ballonger, frågetävling om integration med möjlighet att vinna fina priser.

Studieförbundet Vuxenskolan informerar om sin verksamhet för nyanlända och andra utrikes födda personer, delar ut material och bjuder på godis.

ABF bjuder in till eritreansk kaffeceremoni, kaffe, the och fikabröd.

Världens barn bjuder på ”svenska” smaker så som mjukkaka direkt från bagarstugan, lingon och hjortronsylt m.m.

Svenska kyrkan

Coompanion informerar om arbetsmarknadsprojekten Empowerment + och Ojobbigt.

Multi Nation informerar om sitt arbete med att skapa ett forum i Norsjö för att ge information, support och tjänster till personer och företag som nyligen har flyttat till eller planerar att flytta till Norsjö.

För barnen

Det bjuds på godis, ballonger, ansikstmålning, rittävling med fina priser.

Föreläsning med Barakat Ghebrehawariat

Att prata demokratiska – Om mångfald, inkludering och normkritisk kommunikationVi lever i ett samhälle med yttrandefrihet där sociala medier har en stor betydelse i många människors liv. Vad får eller får man inte säga? Spelar det någon roll vem som säger vad? För vissa leder detta till en ängslighet, något som man idag döpt till ”teoretisk ångest”, med en rädsla att uttrycka sig fel. I sin föreläsning belyser Barakat Ghebrehawariat vikten i att kommunicera inkluderande, innebörden av att prata demokratiska.

Genomförs digitalt.

Filmvisning "Sveriges bäste svensk" (Studieförbundet vuxenskolan)

Filmvisning av del 1 och del 2 av filmen "Sveriges bäste svensk "inklusive diskussioner.

Publiken bjuds på popcorn och Festis

Mat och fika

Det kommer finnas möjlighet att köpa mat och fika på Medan under hela dagen.

Agenda 2030 mål 1, 

Under söndagen kommer Delaktighetsveckan avslutas. Bland annat kommer fokus vara på nationella minoriteter och rasism. Programmet kommer att uppdateras efter sommaren.

Fokus kommer ligga på mål 10 (minskad ojämlikhet) i Agenda 2030.

Agenda 2030 mål 10.
VAR:
Digitalt, fysiskt, hybrid.
KOSTNAD:
Gratis.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 okt 2022

Kontakt