26 nov 2021 klocka 09.00 - 12.00

Kriskommunikation i närtid – vad kan vi lära oss?

Översvämning, covid-19 och IT-attack

Kriskommunikation vid samhällsfarlig smittspridning, förtroendekris, översvämningar och IT-angrepp. Välkommen till en digital träff där du som kommunikatör får lyssna till personer som arbetat med kriskommunikation under fyra händelser i närtid.

Syftet med träffen är att genom erfarenhetsutbyte öka förmågan till kriskommunikation i länet.

Träffen riktar sig till regionala kriskommunikationsnätverket men även kommunikatörer i länets kommuner, regionen, myndigheter och övriga organisationer är välkomna att delta.

Program

9.00–9.10 Inledning

9.10–9.40 Okontrollerad samhällsfarlig smittspridning, Gällivare kommun
Maria Lindgren, kommunikationschef, Gällivare kommun

Covid-19 sprider sig som en löpeld i Gällivare i juni 2020 och kommunen konstaterar att det rör sig om en okontrollerad samhällsfarlig smittspridning. Länstrafiken stoppar trafiken till och från Gällivare, LKAB stänger ett av sina verk i Malmberget på grund av brist på personal och krismöten hålls med näringsliv och lokala myndigheter. Hur kommunicerar man när en kommun stängs?

9.40–9.45 Paus

9.45–10.25 Hur hanterade MSB en förtroendekris under pågående pandemi?
Nina Åkermark, enhetschef för beredskap och samordning av myndighetens egen kommunikation och Teresa Palmquist, enhetschef för kommunikationsutveckling, MSB.

I december 2020 åker MSB:s generaldirektör Dan Eliasson på julsemester till Kanarieöarna, stick i stäv med gällande råd för att begränsa smittspridningen av covid-19. En förtroendekris mitt under pågående pandemi är ett faktum.

10.25–10.30 Paus

10.30–11.10 Översvämning i Gävle hösten 2021
Veronica Bångfeldt, tf. kommunikationschef och Maria Hasselgren, pressansvarig/kommunikationsstrateg, Gävle kommun

I augusti 2021 drabbas Gävleborg av kraftiga översvämningar efter extrema regnmängder på kort tid. Stora bostadsområden och hundratals bilar ställs helt under vatten och viadukter svämmar över. Översvämningarna ger konsekvenser för en lång tid framöver.

11.10–11.15 Paus

11.15–11.50 Kriskommunikation vid IT-angreppet mot Coop
Kevin Bell, pressekreterare på Coop

I juli 2021 får en it-attack mot en leverantör Coops kassasystem att haverera. En majoritet av Coops 800 butiker tvingas hålla stängt. Företag världen över drabbas av it-attacken, som pekar mot det amerikanska mjukvaruföretaget Kaseya, och i Sverige påverkas framförallt Coop men även SJ och Apotek Hjärtat. Hur kommunicerade Coop med allmänheten och vilka erfarenheter har de dragit från händelsen?

11.50–12.00 Information från Länsstyrelsen och avslut

Bakgrund

Länsstyrelsen anordnar träffar för kriskommunikatörsnätverket i Västerbotten med syfte att stärka kontakterna inom nätverket och öka förmågan till kriskommunikation inom länet. Aktiviteterna för nätverket kan till exempel bestå av erfarenhetsutbyte, kunskapsseminarier, utbildning eller övning. I det regionala kriskommunikatörsnätverket ingår ett stort antal kommunikatörer från bland annat länets kommuner, regionen, andra myndigheter och andra aktörer.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 nov 2021

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vi skickar ut länk till mötet till anmälda deltagare 24 november.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 november klockan 23.59.

Kontakt