07- 08 jun 2022 klocka 00.00 - 00.00

Utbildning i SARA - bedömning av risk för partnervåld

Västerbottens länsvapen.

Utbildningen ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld.

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Utbildare är Henrik Belfrage. 

Utbildningen kommer att ske på plats i Norrbotten och Västerbotten. Anmälan öppnar under 2022.

VAR:
Meddelas närmare evenemanget
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 jun 2022

Kontakt