01- 02 mar 2022 klocka 00.00 - 00.00

Utbildning i PATRIARK - bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Person med slöja

Utbildningen ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK (Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv). Utbildare är Henrik Belfrage. 

Utbildningen kommer att ske på plats i Norrbotten och Västerbotten. Anmälan öppnar inom kort.

VAR:
Meddelas närmare evenemanget
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 feb 2022

Kontakt