30 nov 2021 klocka 09.00 - 16.15

Agenda 2030-forum Västerbotten

De 17 Globala målens ikoner

Arbetet med Agenda 2030 fortsätter – hur har pandemin påverkat folkhälsan, klimatet, resandet, arbetslivet och miljön i Västerbotten?

Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Region Västerbotten, Umeå kommun och Umeå universitet anordnar en konferens om Agenda 2030. Den riktar sig till aktörer i Västerbotten, företag, myndigheter och kommuner samt intresserad allmänhet.

Syftet är att utveckla samverkan mellan länets aktörer inom agenda 2030-arbetet, förstå vilka och var särskilda insatser behöver göras och hitta synergier mellan våra olika organisationer.

Vässa dina kunskaper med en snabbkurs i Agenda 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

Inledning

9.00 – Agenda 2030 och pandemin. Social, ekologisk och ekonomisk – de tre benen i hållbar utveckling. Helene Hellmark-Knutsson, landshövding Västerbotten.

9.10 – Läget i länet – hälsa, klimat och omstart? Vad har pandemin blottlagt? Analys av hur Västerbotten står sig i förhållande till de globala målen. Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten.

Agenda 2030 och klimat

9.25 – Hur kan man arbeta för att nå klimatmålen på regional och lokal nivå - Hinner vi i tid till 2030 och 2040?

9.30 – Region Västerbottens klimatpåverkan och hur vi ska minska den, Karin Modig, Miljöstrateg, Region Västerbotten.

9.45–10.10 – Rörelsepaus och kaffe.

10.10 – Fossilfria transporter i Västerbotten, Hanna Sunden, projektledare Länsstyrelsen Västerbotten.

10.20 – Spelar det någon roll för klimatet vad vi gör i Umeå? Katharina Radloff, miljöstrateg Umeå kommun.

10.45 – Workshop hur tar vi hem det här till oss? Vilken är den mest effektiva åtgärden för att minska koldioxidutsläppen? Det här gör vi för att minska koldioxidutsläppen.

11.15 – Rörelsepaus

Inspirationsföreläsningar om hur man kan arbeta med hållbar utveckling från ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

11.20 – Komatsu forests hållbara investering i en ny fabrik. Martin Ärlestig, Komatsu.

11.50–12.50 – Lunch (Ingår för deltagare på plats)

13.00 – Site East – framtiden inom hållbara anläggningsprojekt – Karin Degerfeltd funktionschef projektledning samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.

Agenda 2030 och hälsa

13.20 – Pilotsatsning gav skjuts i folkhälsoarbetet, Lisa Harrysson, Länsstyrelsen Västerbotten.

13.40 – Barn och ungas påverkan under pandemin, Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen.

14.00 – Hållbarhet kräver kompetens – verktyg för kartläggning, Gert-Olov Broström docent och Alice Annelin, lektor, Handelshögskolan Umeå universitet.

14.20–14.50 – Fika och rörelsepaus

14.50 – Vad lärde pandemin och nedstängningarna oss om luftföroreningars hälsokonsekvenser? Bertil Forsberg, senior professor, Avd för hållbar hälsa, Institutionen vid folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

15.10 – Glokala kommuner – Hållbar konsumtion och produktion. Caroline Byh, kommunikations- och samverkansansvarig Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet och Hanna Zetterberg, utredningssekreterare, nationell samordnare Agenda 2030, Regeringskansliet.

15.50 – Samtal, reflektion, verktyg, åtgärder och nätverkande 2022 – vad kan vi göra och vart vill ni nå? Vad behöver vi för att ställa om till ett hållbart Västerbotten? Vilka utmaningar har vi?

16.15 – Dagen avslutas

Anmäl dig här

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 november klockan 23.55.
VAR:
Folkets hus Umeå, lokal Loke samt digitalt (länk skickas ut senare).
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt