Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

12- 08 jan jun klocka 13.00 - 16.00

Folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete – en introduktion

Digital utbildning i folkhälsovetenskap och praktiskt folkhälsoarbete.

Kursen är en introduktion i ämnet och är anpassad för Västerbottens tjänstepersoner och politiker, men välkomnar även aktörer från civilsamhället och arbetslivet att delta. Kursen erbjuds av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Region Västerbotten och Umeå Universitet.

Målet med utbildningen är att öka kunskapen om folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete samt att ge möjlighet till övning/praktisk tillämpning i den egna verksamheten, alltså en kombination av teori och tillämpning på den egna organisationen.

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till olika aspekter av folkhälsa i allmänhet och den praktiska tillämpningen i synnerhet. Den kunskap som finns samlad nationellt eller regionalt kan ofta vara en bra utgångspunkt för det lokala arbetet.

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen. Det är viktigt i folkhälsoarbetet att både undanröja risker genom sjukdoms-, brotts- och skadeförebyggande arbete liksom att skapa mer av det som håller oss friska genom hälsofrämjande arbete.

Kursens omfattning

Utbildningen motsvarar cirka en veckas arbetstid plus viss inläsning. Detta motsvarar 2 högskolepoäng.

Genomförande

Utbildningen genomförs av Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa. Undervisningen är digital med ett avslutande presentationsmöte, som kan genomföras fysiskt. Vid detta möte presenteras den examinerande hemuppgiften.

Kursen innehåller sex digitala träffar som pågår klockan 13–16. Föreläsningar kommer att filmas och finnas tillgängliga under kursen för att möjliggöra att gå tillbaka eller att lyssna senare. Formerna för det avslutande examinationsmötet kommer att diskuteras med deltagarna.

VAR:
Digitalt.
KOSTNAD:
Gratis.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 dec 2021

Anmälan

Varje organisation gör en samlad anmälan på deltagare som skickas till Lisa Harryson lisa.harryson@lansstyrelsen.se senast den 12 december 2021.

Följande uppgifter skall finnas med i anmälan:

  • Namn
  • Personnummer
  • Fysisk adress (arbete eller hem)
  • Digital adress (e-post)
  • Funktion/roll/titel och organisation
  • Om deltagaren vill nyttja möjligheten att registrera högskolepoäng? (ja/nej)

Kontakt