18 maj 2021 klocka 14.30 - 16.30

Föreläsning "Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända"

Länsstyrelsen i Västerbotten arrangerar en digital föreläsning med docent Eva Wikström som berättar om sitt forskningsprojekt ”En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar”. Deltar gör också Anton Brännvall, samhällsplanerare på Länsstyrelsen som berättar om läget på bostadsmarknaden i Västerbottens kommuner.

Anton Bränvall inleder med en beskrivning av läget på bostadmarkanden i Västerbotten, bland annat vilka sorts bostadskontrakt kommunerna erbjuder anvisade nyanlända.

Eva Wikström berättar om forskningsprojektet vars syfte har varit att undersöka nyanlända flyktingars olika boendesituationer och hur dessa påverkar möjligheten till ”social integration”, det vill säga möjligheter att skapa sig ett hem och lokal förankring med sociala relationer. Projektet har fokuserat på bostadsförsörjningsstrategier, nyanländas upplevelser av bostadssituationen och social integration.

Anmäl dig

Det finns 200 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 17 maj klockan 23.55.
VAR: Skype

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 maj 2021

Kontakt