13 apr 2021 klocka 08.30 - 12.00

VISS som verktyg för tillsyn av små avlopp

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en genomgång av hur Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan användas som stöd vid handläggningen.

Vi inriktar informationen mot avloppshandläggare, men alla som är intresserade och har behov av kompetensutveckling inom området är välkomna.

Program

8.30–8.35 Välkomna! - Hans Sandberg, Miljöenheten, Länsstyrelsen

8.35–9.30 Hur hänger bedömningarna om övergödning ihop i VISS? - My Osterman. Enheten för miljöanalys, Länsstyrelsen

9.30–9.50 Paus

9.50–11.00 Prioritering av åtgärder mot övergödning Anneli Sedin. Enheten för miljöanalys, Länsstyrelsen

11.00–11.10 Paus

11.10–12.00 GIS-verktyg små avlopp - Hans Sandberg, Miljöenheten, Länsstyrelsen
Diskussion och frågor om små avlopp – tillsyn, prövning

Välkommen!


Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 april klockan 23.55.

VAR: Digitalt, inbjudan skickas ut till deltagarna i god tid innan mötet.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 apr 2021

Kontakt