22 apr 2021 klocka 13.00 - 16.00

ANDT vanor, skador och tillgänglighet. Hur ser det ut i din kommun och länet?

Länsstyrelsen och CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) välkomnar dig till en eftermiddag om ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) situationen i din kommun och länet.

CAN har, på uppdrag av Länsstyrelsen kartlagt ANDT situationen i länet. Under dagen kommer du att få ta del av resultaten gällande konsumtion, tillgänglighet och ANDT relaterade skador, både i din kommun och i relation till länet och riket.

Varför ska just du delta?

Att utgå från aktuell kunskap om ANDT läget är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt förebyggande arbete. Ett effektivt ANDT arbete involverar många olika verksamheter och därför omfattas du som t.ex. är

  • politiker
  • chef och tjänsteperson inom ANDT relevanta områden
  • kommun- och områdespolis
  • aktör från civilsamhället

Den här dagen kommer att ge dig underlag som bidrar till bättre och mer välriktade prioriteringar och beslut i det fortsatta arbetet, både lokalt och regionalt. Välkommen till en spännande dag hälsar Länsstyrelsen och CAN!

Anmälan

Anmäl dig till ANDTS samordnare

Anna-Karin Waenerlund på

anna-karin.waenerlund@lansstyrelsen.se

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 apr 2021

Kontakt