17- 18 nov 2021 klocka 00.00 - 00.00

Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

par som kramas

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper samt ta del verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. En tredje uppföljande dag sker 31 maj 2022.
Utbildningen sker digitalt. Länk kommer skickas ut till den e-postadress du angav i anmälan i god tid innan utbildningen.

Innehåll

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor
  • Information om lagstiftning på området
  • Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor
  • Fördjupat arbete i tvärsektoriella grupper utifrån fallbeskrivningar
  • Informationspass till chefer och politiker
  • Gemensam uppföljningsdag tillsammans med chefer och politiker

Målgrupp

Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Notera: För att få ta del av insatsens olika delar måste du medverka på grundutbildningen. Informationspass till chefer och politiker undantaget. Medverkande chefer och politiker förväntas delta även på uppföljningsdagen 31 maj 2022.

 

Varmt välkomna!

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Anmäl dig

Anmälan kommer att öppna inom kort.

Kontakt