13 apr 2021 klocka 09.00 - 12.00

Regionalt kvinnofridsnätverk

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder tillsammans med Region Västerbotten in till regionalt kvinnofridsnätverk. Temat för träffen är nationell och regional lägesbild med anledning av pågående pandemi.

Välkommen till vårens kvinnofridsnätverk. Syftet med nätverksträffarna är kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och informationsdelning inom området mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer. Nätverket vänder sig till dig som arbetar vid länets kommuner och region, vid myndigheter på regional nivå samt civilsamhällesorganisationer med frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

Nätverksträffen sker digitalt via Skype, och i god tid innan kommer du få en deltagarlänk till dagen skickad till den mejladress du angav när du anmälde dig.

Program

09.00–09.30 Länsstyrelsen och Region Västerbotten inleder: Regional lägesbild

09.30–10.15 Mikael Thörn, Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om mäns våld mot kvinnor, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta, ett uppdrag som nu rapporterats. Genomförandet av uppdraget utgår från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19. Ta del av rapportenlänk till annan webbplats.

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.15 Runda & deltagardiskussion med utgångspunkt i de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av pågående pandemi, hur ser det ut i länets verksamheter just nu?

11.15 – 11.30 Paus

11.30 – 11.50 Aktuell information från länet: Umeå kvinnojour

11.50 – 12.00 Kalendarium & avslutning

Varmt välkomna!

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Anmäl dig


Kontakt