14 apr 2021 klocka 08.30 - 12.00

Informationsträff, statsbidrag för asylsökande och nyanlända

Länsstyrelserna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland bjuder tillsammans med Migrationsverket in till en informationsträff om hur kommuner söker statlig ersättning för vissa kostnader avseende asylsökande och nyanlända.

Träffen innehåller information om ersättningar både för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd, det gäller både ensamkommande barn och övriga nyanlända. Migrationsverket går igenom vad man kan återsöka samt vilka regler och rutiner som gäller.

Utrymme kommer också att ges för de frågor som du som deltagare har med dig.

Anmäl dig

Det finns 165 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 12 april klockan 23.55.
VAR: Skype

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 apr 2021

Kontakt