22- 07 mar sep klocka 09.00 - 16.00

Barnrättsstrateg­utbildning

Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter. Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Region Västerbotten erbjuder en fyradagars utbildning där deltagarna får chansen att tillägna sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Utbildningen kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter. Utbildningen anpassas efter rådande pandemiläge vilket innebär att den inledningsvis blir helt digital men kan övergå till en hybridvariant (om läget tillåter) där man kan delta fysiskt eller välja att fortsätta delta på distans.

Tid:

 • Dag 1: 22 mars (klockan 9-16)
 • Dag 2: 27 april (klockan 9-16)
 • Dag 3: 25 maj (klockan 9-16)
 • Dag 4: 7 september (klockan 9-16)

Plats:

Utbildningen kommer att genomföras digitalt. Länk för deltagande skickas ut cirka en vecka innan kursstart.

Målgrupp:

Personer som arbetar på strategisk nivå med barnfrågor i länets kommuner och region. Alla kommuner är garanterad minst 2 platser. Större kommuner kan få ytterligare platser (fördelas efter anmälningstidens slut).

Vi ser gärna att minst 2 personer deltar/kommun, då det kan bidra till ökad förutsättning för att upprätthålla arbetet efter utbildningens slut. Även Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten kommer delta vid utbildningen.

Avgift:

Länsstyrelsen Västerbotten står för kostnaderna för utbildningen. Vid ev. resa eller boende om läget tillåter längre fram står deltagarna själva för kostnaderna.

Utbildare:

Marie Lundin Karphammar (SKR) och Charlotte Palmstierna.

Preliminär kursbeskrivning:

Dag 1 – 22 mars 2021

 • Barnkonventionens bakgrund och ställning fr.o.m. 2020-01-01. Varför behövs barnkonventionen som lag? Vad blir skillnaden?
 • Barnkonventionens innehåll. En praktisk övning i grupper. Teori och diskussioner.
 • Barnkonventionens grundprinciper och barnsyn. Teorigenomgång
 • Begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv diskuteras.
 • Barnkonventionen i förhållande till svensk lagstiftning och innebörder i barnkonventionens barnsyn i det praktiska arbetet med barn och unga. Teorigenomgång och diskussioner.
 • Barnkonventionens implementeringsartiklar och Sveriges strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter. Teorigenomgång och diskussioner. Hur ska vi förverkliga barnkonventionen i vår verksamhet?
 • Genomgång av uppgiften som deltagarna ska redovisa vid nästa utbildningsdag. Uppgift: Hur är barnkonventionen redan implementerad i din kommun och verksamhet? Hemläxa: Kapitel 1–4 i boken Implementering av barnkonventionen, se nedan.

Målet med dag 1 är att deltagarna får kunskap om barnkonventionens innehåll och barnsyn och hur barnkonventionen kan användas som ett pedagogiskt verktyg och metod för att stärka barnets rättigheter i den egna verksamheten.

Dag 2 – 27 april 2021

 • Genomgång av uppgiften från föregående tillfälle.
 • Övning: Vilka artiklar är kopplade till din verksamhet?
 • Teori: Fördjupad kunskap av grundprinciperna.
 • Workshops: På vilket sätt kan din verksamhet genomföra grundprinciperna och andra aktuella artiklar?
 • Diskussion: Hur ska ni i er verksamhet förmedla och leva barnkonventionens barnrättsperspektiv och barnsyn?
 • Ett nedslag i en kommuns praktiskt barnrättsarbete i praktiken.
 • Teori varvat med diskussion: Att upprätta en handlingsplan för den egna verksamheten utifrån Sveriges Strategi (2010) att stärka barnets rättigheter i Sverige.
 • Genomgång av uppgiften som deltagarna ska redovisa vid nästa utbildningsdag. Uppgift: Hur kan en handlingsplan se ut i din verksamhet? Hemläxa: Kapitel 7–8 i boken Implementering av barnkonventionen, se nedan.

Målet med dag 2 är att deltagarna får fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta med ett barnrättsperspektiv i den egna verksamheten och att upprätta en handlingsplan.

Dag 3 – 25 maj 2021

 • Deltagarna delar med sig av sitt arbete med uppgiften att upprätta en handlingsplan.
 • Hur och när ska verksamheten arbeta formellt och informellt med prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser enligt artikel 3?
 • Genomgång av genomförande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa i teori och praktik
 • Workshops i upprättande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa.
 • På vilket sätt kan verksamheten ge barn delaktighet och inflytande?
 • Metoder för inflytande för barn. Genomgång av bland annat metoden Unga direkt (www.barnombudsmannen.se)
 • Vägledningen: Ds 2019:23. Charlotte Palmstierna gästföreläser angående hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas efter folkrättsliga principer.

 • Diskussion: Hur kan vi utvärdera vårt arbete och utveckla verksamhetens barnrättsperspektiv och barnsyn?
 • Eventuell uppgift till nästa utbildningsdag: Hur går jag vidare i mitt barnrättsarbete? Hemläxa: Kapitel 9–11 i boken Implementering av barnkonventionen, se nedan.

Målet med dag 3 är att deltagarna får en kunskap om hur en handlingsplan kan upprättas, när och hur prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser kan upprättas och hur ett barnrättsarbete kan genomföras och utvärderas. Vidare är målet att deltagarna får kunskap om vad det innebär att ge barn delaktighet och inflytande.

Dag 4 – 7 september

 • Teori och diskussion om hur man på bästa sätt som barnrättsstrateg kan stödja sin verksamhet.
 • Fördjupad kunskap i de delar som framkommit från deltagarnas önskemål.
 • Teori och diskussion om genomförande av en grundutbildning i barnkonventionen till sina egna medarbetare.
 • Deltagarna delar med sig om sina tankar om planering av sitt fortsatta barnrättsarbete.

Målet med dag 4 är att deltagarna har motivation och kunskap att genomföra ett barnrättsarbete i den egna verksamheten.


Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att omfördela platserna vid utbildningen för att garantera spridning i länet.

Logotype Region Västerbotten
Logotype Region Västerbotten

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 mars klockan 23.55. Om du vill ställa dig i kö till utbildningen, kontakta rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se
VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 mar 2021

Kontakt