26 mar 2021 klocka 10.00 - 12.00

Så gör vi nu! Samverkanskonferens om lokalt och regionalt folkhälsoarbete i Västerbotten

Pilotprojektet ”Folkhälsoarbetets infrastruktur” bjuder in till en digital samverkanskonferens där vi fortsätter diskussionen om hur vi ska arbeta för en god, jämlik och jämställd hälsa.

Konferensen innehåller presentationer och dialog kring hur aktörer i länet ställer om och vidareutvecklar sitt folkhälsoarbete i och med pandemin samt de nya samverkansstrukturerna som börjar ta form i länet.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner. Anmälan är kostnadsfri och inkluderar deltagande via länk.

Program

10.00 – 10.15 Välkomna

Maria Falck, Enhetschef Folkhälsoenheten Region Västerbotten

10.15 – 10.25 Pandemi pågår – så har regionen ställt om

Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare Region Västerbotten

10.25 – 10.35 Jämlikhet i arbetet med avsiktsförklaringen

Martin Vikgren, Kanslichef Funktionsrätt Västerbotten

10.35 – 10.45 Att påbörja en resa – tankar om framtidens folkhälsoarbete i Vindeln

Therese Berg, Kommundirektör; Mathias Haglund KSO Vindelns kommun

10.45 – 10.55 Paus

10.55 – 11.05 Så gör vi istället! Hur pandemin förändrade arbetssättet för det lokala folkhälsoarbetet idag

Peter Lundström, Föreningsutvecklare Vännäs kommun

11.05 – 11.35 Gruppdiskussioner

11.35 – 11.45 Återkoppling från gruppdiskussionerna

11.45 – 11.55 Forum för folkhälsa i Västerbotten har ordet

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Länsstyrelsen Västerbotten

11.55 – 12.00 Summering och avslut

Välkommen!


Anmäl dig

Sista anmälningsdag är den 22 mars klockan 23.55.
VAR: Digitalt (Zoom)

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt