15- 16 jun 2021 klocka 09.00 - 15.00

Utbildning i FREDA bedömningsinstrument

Länsstyrelsen bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ges digitalt och den ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken.

FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Utbildningen omfattar två dagar och vi kommer att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA, med fokus på FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Utbildningens syfte är att ge personal inom socialtjänsten stöd i arbetet med att utreda och kartlägga våldsutsatthet, bedöma behov samt att göra strukturerade riskbedömningar och säkerhetsplaner. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

Om FREDA Länk till annan webbplats.(Socialstyrelsens webbplats)

Utbildningen är en grundutbildning för att använda FREDA bedömningsmetoder men förutsätter baskunskaper om våld i nära relationer motsvarande de som kan erhållas genom Nationellt centrum för kvinnofrids webbkurs om våld mot kvinnor eller våld i nära relationer.

Webbkursomvald.se Länk till annan webbplats.

Tider

15 och 16 juni, kl.09.00-16.00

Utbildare

Linn Moser Hällen

Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-standardiserade bedömningsmetoder.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom kommunernas socialtjänst i Norrbottens och Västerbottens län.

Begränsat antal platser. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna om det blir fler anmälda än antal platser.

Arrangör

Utbildningen arrangeras av länsstyrelsen i Norrbottens och Västerbottens län.


Välkommen!

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 maj klockan 23.55.
VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfri, anmälan är bindande.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 maj 2021

Kontakt