23 mar 2021 klocka 13.00 - 16.00

Lanthandeln en naturlig marknadsplats för lokal mat

Fler och fler önskar lokalproducerad mat. Söker ni som driver lanthandel eller mindre dagligvarubutik i Västebotten inspiration om hur ni kan arbeta med marknadsföring, exponering och varupresentation av lokal mat? Missa inte denna inspirationsföreläsning med fokus på butikskommunikation.

Tid: tisdag 23 mars klockan 13:00-16:00

Föreläsare: Annica Bergman, Visual merchandiser, som i över 20 år arbetet med fokus på att ge kunden ett mervärde och en unik upplevelse.

Målgrupp: mindre dagligvarubutik i Västerbotten med intresse av att sälja lokal mat.

Digital inspirationsföreläsning med lokal mat i fokus

12:45 Uppkoppling

13:00 lkommen, Stina Fernerud projektledare Matkompassen

13:10 Inspirationsföresläning med lokal mat i fokus

  • Glöm inte att tänka på den röda tråden: Även om man som livsmedelshandlare kan vara knuten till en större aktör t ex AXFOOD, COOP eller är helt fristående, är det viktigt att ha ett koncept som därigenom följer den s k ”röda tråden”.
  • Kundupplevelse: Efterfrågar kunden lokal mat? Vad vill du att kunden ska uppleva under sitt besök i butiken/verksamheten? Hur arbetar man med kundupplevelsen i butiken?
  • Köpbeteende och produktsortiment: Vad är det som gör att en kund handlar eller inte och hur kan man aktivt påverka detta?Vilka livsmedelsprodukter önskar dina kunder, hur hör de ihop osv.
  • Exponering: Rätt produkt vid rätt tillfälle, rätt exponerad kan vara det som avgör om det blir ett köp eller inte.
  • Butiksplanering: Noggrann planering av butiken är ett av de viktigaste momenten. Vi tittar på en exempelbutik som kan ge inspiration.
  • Aktiviteter & kampanjer: Ett bra sätt att öka butikens nyhetsvärde och lyfta fram olika produktgrupper. Vi ser på några exempel hur man kan arbeta med aktiviteter/kampanjer.
  • Skyltar & övrig kommunikation: Skyltar är en stor del av kommunikationen i en butik. Hur kan temat med ”Lokal Mat” i fokus se ut och hur kan man arbeta med skyltar & butiksmaterial generellt?
  • Relationsskapande marknadsföring – vad är syftet? Den här typen av marknadsföring skapar ett mervärde för både avsändare och användare och stärker kundrelationen. Hur kan man använda detta för att marknadsföra lokalproducerad mat och på så sätt stärka såväl butiken som segmentet? Vilka mervärden ger det att sälja lokal mat?

Workshop/gruppdiskussion:

Avbrott under föreläsningen för kortare workshop/diskussion där deltagarna får arbeta i grupp. Föreläsningen avslutas med möjlighet att ställa frågor!

14:25 Avslutande information kring Matkompassens och Länsstyrelsen livsmedelsarbete.

16:00 Slut!

Välkommen!

Matkompassen – mer mat från Västerbottenlänk till annan webbplats

Vid utebliven avanmälan debiteras SEK 300

Reserv: Om det blir ett stort intresse och alla platser snabbt blir fyllda så finns möjlighet att ställa sig i kö för reservplats meddela detta till stina.fernerud@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Anmäl dig

Det finns 11 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 10 mars klockan 23.55.

VAR: Online

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt