04 mar 2021 klocka 09.00 - 12.00

Save the date: Nätverksträff för tjänstepersoner som arbetar med jämställdhetsfrågor i de fyra norrlänen

Välkommen till en digital nätverksträff i samband med uppmärksammandet av internationella kvinnodagen 2021

Vi inleder med att ta avstamp i den globala handlingsplanen för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen, som fyllt 25 år.

Nätverksträffarna sker i samverkan mellan länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Syftet är att erbjuda återkommande möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Program (med reservation för ändringar)

  • Pekingplattformens framväxt och betydelse idag
  • Generation jämställdhet – för en hållbar framtid
  • Lokala exempel på jämställdhetsarbete

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt