04- 02 nov dec klocka 09.00 - 18.00

De fyra K - En plattform för företagande kvinnor

Landshövding Helene Hellmark Knutsson och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse bjuder in till byggandet av en plattform för kvinnliga entreprenörer och företagare i länet.

Västerbottens nya landshövding brinner för att synliggöra företagande bland kvinnor och har tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse startat en plattform för kvinnor som grundar och driver företag samt för kvinnliga investerare

De fyra K

Denna plattform heter De fyra K och står för kompetens, kapital, kontakter och kunder. Plattformen är länsövergripande och rikta sig specifikt till kvinnor som äger bolag. Under träffarna kommer De fyra K att lyfta företagsfrågor med olika tematiska inriktningar och bjuda in olika föreläsare på träffar runt om i länet. På grund av läget med coronan kan dock träffarna komma att hållas digitalt.

Onsdag den 2 december klockan 14:45- 18:00 kommer en digital workshop under ledning av Maria Olofsson att hållas i hur vi bygger en plattform.

Anmäl dig här så skickas en länk ut några dagar innan mötet.Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar på webben längre. Kontakta Elisabeth Björkman 010-225 44 86, vid frågor.

VAR: Digitalt via Zoom

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2020

Kontakt