25 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Unga föräldrar - Normer, Stigma och Psykisk ohälsa

Länsstyrelsen bjuder in till ett kompetenshöjande webbinarium på temat ”Unga föräldrar” med särskilt fokus på normer, stigma och psykisk ohälsa.

Vem är egentligen en ung förälder, och när är man en "för" ung förälder? I detta webbinarium tar vi, under ledning av sociologerna och forskarna Dr. Sara Kalucza och Dr. Magdalena Sjöberg, tillsammans avstamp i frågan om hur vår tänkta livsbana ser ut och hur ett ungt föräldraskap egentligen passar in där. Detta blir ett “levande” webbinarium där vi får ta del av föreläsningar, gruppdiskussioner och workshop-övningar där vi med hjälp av rekvisita du får i brevlådan i förväg tillsammans diskuterar och reflekterar över normer, stigma, psykisk ohälsa och stöd för unga föräldrar.

Under denna förmiddag bjuds vi in till föreläsning, diskussion, reflektion och paus-yoga.

Webbinariet kommer ha tre huvudteman:

  1. Vem är en ung förälder?
  2. Föräldrakulturer, psykiska (o)hälsa och stigmatisering
  3. Unga föräldrar och stöd - mor/farföräldrar, staten och Facebook.

Frågor som behandlas är bland annat detta:

Ska man lyssna på mamma, staten eller facebook?

Hur ung är "för" ung?

Psykisk ohälsa, normer och stigmatisering

Dagens föreläsare

Dr . Sara Kalucza är forskare på Sociologiska institutionen vid Umeå Universitet, där hon studerar kopplingen mellan ungt föräldraskap, psykisk ohälsa och arbetsmarknad. Hennes avhandling ”Who becomes a teenage parent? Life course perspectives on selection into teenage parenthood in Sweden” fokuserade på vem som blir tonårsförälder I Sverige idag, samt hur den fortsatta familjebildningen ser ut efter att ha fått ett första barn som tonåring.

Dr . Magdalena Sjöberg har skrivit den uppmärksammande avhandlingen ”Young mothers´identity work - Life course, Risk and Good motherhood”, där hon har studerat unga mammors identitetsarbete samt intervjuat unga kvinnor och undersökt Facebookgrupper som kvinnorna söker sig till.

Målgrupp

Detta webbinarium riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med förebyggande arbete, såsom personer med strategiskt eller operativt ansvar inom folkhälsofrågor, ANDTS, jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, föräldraskapsstöd, våld i nära relation, brottsförebyggande, funktionshinder, arbetsmarknadsfrågor eller liknande.

Program

09:00 – 09:10 Inledning, Länsstyrelsen Västerbotten

09:10-11:50 (inkl. paus) Föreläsning, dialog och diskussion med Sara Kalucza och Magdalena Sjöberg om bl.a.

  • Vem är en ung förälder?
  • Föräldrakulturer, psykiska (o)hälsa och stigmatisering.
  • Unga föräldrar och stöd - mor/farföräldrar, staten och Facebook

11:50 -12:00 Avslutning, Länsstyrelsen Västerbotten


Om du vill ta del av material från föreläsarna, ange din postadress i formuläret nedan. Adressen vidarebefordas då till föreläsarna som skickar materialet per post innan seminariet.

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 november klockan 23.55.

VAR: Föreläsningen anordnas digitalt. Du som är anmäld kommer att få en länk för deltagande utskickad dagen innan.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 nov 2020

Kontakt