05 nov 2020 klocka 09.30 - 15.00

Klimatforum Västerbotten 2020 - att leda klimat­omställningen

Klimatförändringen är en komplex fråga som berör alla samhällsområden och även en utmaning för beslutsfattare på alla nivåer. Årets Klimatforum Västerbotten ger dig verktyg att leda klimatomställningen utifrån din roll.

Klimatforum Västerbotten är i år digital. Länk skickas till anmälda efter sista anmälningsdatum.

Konferensen varvar presentationer, samtal och diskussioner av både nationella, regionala och lokala ledare inom klimatomställning, liksom av experter på ledarskap, styrmedel och tekniska hjälpmedel för klimatarbetet.

Konferensen är öppen för alla. Men främst vänder den sig till politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner på kommuner och regioner, samt ledare, beslutsfattare och strateger inom näringslivet.

PROGRAM

Program som visar programpunkter, medverkande och tider.

Tid

Programpunkt

Medverkande

09.30

Incheckning och teknikhjälp

Arrangörerna

10.00

Välkomna! Kort om dagen

Arrangörerna

10.10

Öppningsanförande

Mattias Goldmann, moderator, Sweco Sverige

10.25

Regeringens klimatarbete

Isabella Lövin,

Miljö- och klimatminister

10.50

Vad kännetecknar ett bra ledarskap för klimatomställning

Anna Kowalska Lindberg, Ledarskapskonsult

11.15

Paus, 15 min


11.30

Samtal om ledarskap mellan en expert på ledarskap och representanter för två kommuner med olika förutsättningar

Anna Kowalska Lindberg

Jens Gille,

Helsingborgs kommun

Lennart Gustavsson, Malå kommun

11.50

Lunch, 60 min


12.50

Styrdokument som ger verkstad - Hur tar vi fram dokument som får genomslag?

Jamin Khan, Forskare,

Lunds universitet

13.15

Miljöbokslut vägleder Sorsele kommun i klimatomställningen

Christer Normark, Sorsele kommun

13.30

Praktiska verktyg: Panorama - ett visualiseringsverktyg för klimatutsläpp

Erik Eklund, Umeå kommun

13.45

Praktiska verktyg: Webb-GIS för infrastrukturplanering

Ted Sjödahl, Länsstyrelsen Kalmar

14.00

Paus, 15 min

 

14.15

Paneldiskussion om ledarskap och om att gå från strategi till handling

Medverkande meddelas senare

14.45

Avslut — Moderator Mattias Goldmann knyter ihop säcken och sammanfattar dagen

Mattias Goldmann


Anmäl dig

Sista anmälningsdag är den 30 oktober klockan 23.55.

VAR: Konferensen är digital.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 okt 2020

Kontakt