21 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Webbinarium: Barn som rättighets­bärare i före­byggande arbete

Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. Trots det vet vi att barn utsätts för allvarliga rättighetskränkningar varje dag. Hur säkerställer vi att barn får sina rättigheter tillgodosedda i det förebyggande arbetet?

Länsstyrelsen bjuder in till ett kompetenshöjande webbinarium på temat ”Rätten till jämlik hälsa” med särskilt fokus på barn som rättighetsbärare i det förebyggande arbetet.

Barn idag har olika förutsättningar för att leva ett gott liv och må bra, därför är det viktigt med både hälsofrämjande och förbyggande arbete som inkluderar ett jämlikhetsperspektiv. Att arbeta för barns bästa är ett gemensamt ansvar för många av samhällets aktörer.

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en förmiddag som belyser barn som rättighetsbärare i det förebyggande arbetet.

Dagens föreläsare

Åsa Ekman är barnrättskonsult med närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Hon sitter i styrelsen för Bris och är initiativtagaren till och driver podden Barnrättssnack. I början av 2020 debuterade Åsa som författare med boken ”Barnets rättigheter - barnkonventionen i förskolan”.

Åsa Ekman arbetar med att sprida kunskap kring Barnkonventionen i syfte att göra den tillgänglig för alla att tillämpa och genomföra. Hon har hjälpt närmare 60 kommuner att implementera konventionen och som rådgivare har hon utbildat en rad olika organisationer i att börja föra ett barnrättsarbete. Ideellt har hon även varit ledamot i riksförbundets styrelse för Rädda Barnen under nästan ett helt decennium.

Målgrupp:

Detta webbinarium riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med förebyggande arbete, såsom personer med strategiskt eller operativt ansvar inom folkhälsofrågor, ANDTS, jämställdhet, integration, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, föräldraskapsstöd, våld i nära relation, brottsförebyggande, funktionshinder, arbetsmarknadsfrågor eller liknande.

Program:

9:00 – 9:10 Inledning, Länsstyrelsen Västerbotten

9:10-11:50 (inklusive paus) Föreläsning, dialog och diskussion med Åsa Ekman bland annat.

  • Intro till konventionen & kort om upplägget
  • Varför särskilda rättigheter för barn?
  • Varför blev barnkonventionen lag & vad kan det innebära?
  • Barnkonventionen och det förebyggande arbetet
  • Vad betyder artiklarna i Barnkonventionen och vad innebär det?

11:50 -12:00 Avslutning, Länsstyrelsen Västerbotten


Anmäl dig

Sista anmälningsdag är den 19 oktober klockan 23.55.VAR: Föreläsningen anordnas digitalt. Du som är anmäld kommer att få en länk för deltagande utskickad dagen innan.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 okt 2020

Kontakt