24 sep 2020 klocka 09.30 - 12.00

Digitalt regionalt kvinnofridsnätverk 24 september

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder tillsammans med Region Västerbotten in till regionalt kvinnofridsnätverk som arrangeras digitalt via skype, under totalt tre tillfällen under hösten.

På grund av spridningen av covid-19 kommer höstens kvinnofridsnätverk att arrangeras digitalt med deltagande via webbverktyget skype. Nätverket delas även upp på tre datum om 2,5 timme vardera för att mer koncentrerat kunna samla och motta viktig information om konsekvenserna av pandemin på området mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Dessa datum är:

Torsdag 24 september klockan 09.30 - 12.00
Torsdag 15 oktober klockan 09.30 - 12.00
Torsdag 19 november klockan 09.30 - 12.00

Syftet med nätverksträffarna är kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och informationsdelning inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Nätverket vänder sig till dig som arbetar vid länets kommuner och region, vid myndigheter på regional nivå samt civilsamhällesorganisationer med frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

Det är kostnadsfritt att delta vid nätverksträffen.

Program för de respektive träffarna uppdateras löpande.

Program 24 september

- Aktuell information från Region västerbotten och Länsstyrelsen.

- Uppdatering av lägesbild gällande covid-19 i länet

- Mikael Thörn, Jämställdhetsmyndigheten berättar om resultaten så här långt i myndighetens arbete med Regeringsuppdraget om att utarbeta arbetssätt för kommuner att sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

- Katarina Hansson, Samordningsförbundet Umeå regionen, berättar om resultat och genomförande av deras arbete med att i samverkan utveckla arbetet med att upptäcka våld.


Välkommen!

VAR: Webbinarium

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig


Jag vill delta: * (obligatorisk)
Jag vill delta:Du kan välja att anmäla dig till ett eller flera tillfällen

Kontakt