21 aug 2020 klocka 13.00 - 14.00

Webbföreläsning – Spel om pengar – prevention och evidensbaserad-behandling.

Välkommen till webbföreläsning med legitimerad psykolog och fil. doktor David Forsström om spel om pengar.

Länsstyrelsen Västerbotten inom området folkhälsa, bjuder in dig att delta i vår seminarie-serie.

Syftet är att sprida kunskapsbaserade arbetssätt, forskningsresultat samt höja kompetensen inom olika områden exempelvis alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Föreläsningarna erbjuds i digital form (via Skype) samt filmade föreläsningar som varvas med diskussionsmöten utifrån givna ämnen.

David Forsström är legitimerad psykolog och fil. doktor i klinisk psykologi. Han forskar inom olika områden gällande spel, men hans huvudfokus är prevention av spel om pengar. Han har bland annat publicerat studier om användande och effekten av spelansvarsåtgärder. Han gör sin post doc på Karolinska Institutet där han forskar om esport betting samt arbetar på som forskare på Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet inom ett projekt om internetbaserad KBT för alkoholproblem. David Forsström har även varit sakkunnig i en SBU-rapport gällande preventiva åtgärder för att minska spelande.”

  • Prevention av spel – vad är det som funkar?
  • Tillgängliga behandlingar som har ”evidens”
  • Utbudet av stöd och behandling 2017 vs. 2019
  • Vad mer behövs göras?

Program

13.00–13.15 Inledning och incheckning, Anna-Karin Waenerlund, ANDTS-samordnare och Länsstyrelsen Västerbotten.

13.15–13.45 Presentation av prevention, behandling och vad mer som behövs göras, David Forsström, Karolinska institutet och Stockholms universitet

13.45–14.00 Tid för frågor, diskussion och reflektion.

Utbildare

David Forsström, legitimerad psykolog och fil. doktor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet samt Stockholms Universitet.

Målgrupp

Socialtjänst, beroendevård, psykiatri, förebyggande samordnare, samordningsförbund, idéburen sektor och andra intresserade av frågan.

Anmälan

Anmäl dig via mail till anna-karin.waenerlund@lansstyrelsen.se , senast den 19 augusti.
Meddela oss om du har behov av tillgänglighetsanpassning av något slag.


VAR: Skype

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 aug 2020

Kontakt