08 jul 2020 klocka 09.30 - 12.30

Fältvandring spannmål

Den 8 juli träffas vi på Röbäcksdalen för en fältvandring med inriktning på spannmål och växtskydd.

Liksom tidigare år kommer vi att genomföra en fältvandring med inriktning mot spannmål och växtskydd i början av juli. Vi får besök från Jordbruksverkets Växtskyddscentral i Uppsala och tittar på försöken på Röbäcksdalen. Samling vid SLU, Sites klokckan 9.30. Avslutning klockan 12.30.

Med tanke på Coronapandemin blir antalet deltagare begränsat till 20. Anmäl ditt intresse till Lars Ericson.

En bekräftelse om att anmälan accepterats skickas senast den 3 juli.

Väl mött!

VAR: Samling: SLU, Sites

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 jul 2020

Kontakt