07- 21 okt 2020 klocka 08.00 - 17.00

Utbildning nya vädervarningar

Nu förnyar SMHI vädervarningarna så att lokala och regionala konsekvenser av ett väderläge blir tydliga.

April 2021 sker övergången till ett förnyat vädervarningssystem. I det förnyade varningssystemet har ett nytt arbetssätt runt vädervarningar utvecklats där samverkan med flera andra myndigheter och samhällsaktörer integreras i processen inför beslut av vädervarning.

RKK - en konceptutbildning

RKK är en konceptutbildning, vilket inom införandeprojektet för konsekvensbaserade vädervarningar länk till annan webbplatsinnebär att utbildningskonceptet är framtaget och kvalitetssäkrad genom projektet. Alla länsstyrelser har möjlighet att använda konceptet för att utbilda länets lokala och regionala aktörer. Utbildningen genomförs av länsstyrelserna och utbildaren på Länsstyrelsen har genomgått den nationella motsvarigheten (NKK) innan genomförande av RKK. Utbildningen tar sitt avstamp i de nationella arbetsprocesserna och ska kunna anpassas utifrån länets överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län.

Fokus för utbildningen

Fokus för RKK är den regionala samverkan som sker i det nya arbetssättet för vädervarningar. Den regionala samverkan sker mellan Länsstyrelsen och regionala/lokala aktörer och följer befintliga samverkansrutiner. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna ett utbildningsintyg.

Deltagare

Deltagare är operativa funktioner hos bland annat:

  • Länsstyrelsen
  • Kommunerna
  • Regionen
  • Elbolag
  • Vattenbolag
  • Regional flygplats
  • Regionala kontakter inom
  • Trafikverket
  • Polisen
  • Försvarsmakten

Målsättning

Utbildningens målsättning är att deltagarna efter utbildningen ska ha god kunskap och förståelse kring vad det nya systemet innebär och vad deras roll är. Under utbildningen kommer vi att testa beslut- och samverkansprocessen flertalet gånger och deltagarna kommer att få med sig underlag för att kunna fortsätta öva efter utbildningen.

Anmäl dig

Om utbildningen inte kan genomföras på plats så kommer den genomföras på distans. Du anmäler dig till ett tillfälle.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 september klockan 23.55.

VAR: Umeå respektive Lycksele

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 sep 2020

Kontakt