07 sep 2020 klocka 10.00 - 13.00

Generation Pep besöker Västerbotten

Särskild inbjudna välkomnas till ett möte med Kronprinsessparets initiativ Generation Pep.

Generation Pep arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vår målsättning att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Det går bra att delta via digital plattform. Beroende på utvecklingen med Covid-19 kan förutsättningarna för mötet ändras.

Sista anmälningsdag är den 28 augusti klockan 23.55.


Vill du delta på plats eller via digital plattform?
Vill du delta på plats eller via digital plattform?


Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 inom projektet Odlingslandskapets resurser i Västerbotten, som finansieras av EU och svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Länsresidenset, Umeå

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 aug 2020

Kontakt