07 maj 2020 klocka 12.45 - 15.45

Kommunträff om friluftsliv via Skype

Tack till alla deltagare i årets kommunträff!

Program för kommunträffen finns längst ner på sidan.

Dokumentation

Inspelningar

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4 länk till annan webbplats

Tider för presentationer i klippen:

Tider för klippen

Del 1

00:00


13:00


22:10

Presentation av deltagare

Länsstyrelsens pågående arbete


Statistik om friluftsvanor i Västerbotten

Del 2

00:0016:30

Folkhälsoarbetets infrastruktur– pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete


Fysisk aktivitet på recept och vardagsnära natur

Del 3

00:00


17:00

Hälsofrämjande naturområden


Vilka samhällsnyttor ger möjligheter till friluftsliv?

Del 4

00:00

16:35

27:45

Ishavskusten friluftsråd

LONA-projekt Dorotea/Vilhelmina/Åsele

Bottenvikens skärgårdar

Presentationer (PDF)

IntroduktionPDF

Friluftsvanor i Västerbotten PDF

Folkhälsoarbetets infrastruktur PDF

Fysisk aktivitet på recept (FaR) och vardagsnära naturPDF

Var finns hälsofrämjande natur?PDF

Värden med friluftslivPDF

Friluftsliv i NorgePDF

LONA-projekt Dorotea, Vilhelmina och ÅselePDF

Bottenvikens skärgårdPDF

Om träffen

Målgrupper: tjänstepersoner, verksamhetschefer och politiker på kommuner som arbetar med eller är intresserade av friluftsliv

Ämnen:

  • friluftslivsvanor i länet
  • hälsofrämjande naturområden
  • kommunsamverkan
  • friluftslivets värden

Program

Program

12:45

Skyperummet öppnas, testa gärna er uppkoppling!

13:00

Introduktion, dagens program
Presentation av alla deltagare.


Länsstyrelsens pågående arbete.

Statistik om friluftsvanor i Västerbotten

Mikael Pettersson, Länsstyrelsen Västerbotten

13:40

Folkhälsostrategiskt arbete i Västerbotten

- Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete. Lisa Harryson, projektledare, Länsstyrelsen Västerbotten.


- Fysisk aktivitet på recept (FaR) och vardagsnära natur. Cecilia Edström, Hälsoutvecklare, Region Västerbotten.

14:00

Paus

14:30

Möjligheter till friluftsliv skapar värden

- Hälsofrämjande naturområden, Julia Pettersson, projektledare, Länsstyrelsen Västerbotten


- Vilka samhällsnyttor ger möjligheter till friluftsliv? Mikael Pettersson, Länsstyrelsen Västerbotten

15:00

Paus

15.10

Exempel på kommunsamverkan

- Ishavskusten friluftsråd, Norge. Maja Kvalvik, samordnare


- LONA-projekt Dorotea/Vilhelmina/Åsele. Jörgen Sikström, LONA-samordnare


- Bottenvikens skärgårdar. Lisa Lundstedt, samordnare

15:40

Summering

15:45

Slut för dagen


VAR: Via Skype

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 maj 2020

Kontakt