Så styrs Länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelseinstruktionen

Förordningen (SFS 2017:868) med länsstyrelseinstruktion styr Länsstyrelsens verksamhet. I den beskrivs bland annat:

 • Länsstyrelsens uppgifter
 • myndighetens ledning
 • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
 • regler för olika delegationer
 • anställningsförfarande
 • landshövdingens tjänstebostad
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Hela förordningen i Notisumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen ansvarar direkt inför regeringen för verksamheten. Till stöd finns ett insynsråd. Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. De nu aktuella förordnandena gäller från och med 1 mars 2016 till och med 28 februari 2019.

Ordförande

Landshövding Magdalena Andersson

Ledamöter

 • Lorents Burman, kommunalråd Skellefteå
 • Lilly Bäcklund, kommunalråd Lycksele
 • Hans Eliasson, styrelseordförande Cranab AB
 • Lotta Folkesson, ordf LRF Riksförbundsstyrelse
 • Maria Hedblom, VD Sparbanksstiftelsen Norrland & Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkaptialstiftelse
 • Peter Högberg, rektor Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Hans Lindberg, kommunalråd Umeå
 • Tomas Mörtsell, kommunalråd Storuman

Kontakt