Nationella minoriteter

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Förvaltningsområden i Västerbotten

I det samiska förvaltningsområdet ingår kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Umeå och Vilhelmina samt Västerbottens läns landsting. I det finska förvaltningsområdet ingår Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Även andra kommuner har möjlighet att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområden. Regeringen fattar beslut om sådan anslutning efter ansökan av kommun som vill ingå.

Kontakt