Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att lokalisera och åtgärda den.

Ange om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter (frivilligt)
Vi kan behöva mer information från dig för att åtgärda bristen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att återkomma.


Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgängligt vid 200 procent textzoom.
 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Brister i dokument

Dokument publicerade innan den 23 september 2020, exempelvis publikationer, blanketter, författningssamlingar, excelfiler, wordfiler, bilder och PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade. Bristerna är av olika art och de aktuella dokumenten har varierade problem: taggar, alternativ text, dokumenttitel, läs- eller tabbordning saknas eller är felaktig. När det gäller tabeller kan det saknas rubriker.

Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2020 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. De är också oskarpa vid förstorning och kan därmed vara svåra att läsa.

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument.

Brister i webbsidor

Några sidor innehåller tillgänglighetsfel i WCAG. Bristerna är av olika art och sidorna har varierande problem.

Vi bedriver ett löpande arbete med att åtgärda bristerna i sidorna.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 kan sakna syntolkning.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textning.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018.
Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

Kontakt