Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Har du förslag på projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då kan du tipsa din kommun om möjligheten att få statligt bidrag till projektet. Den 1 december 2019 var sista ansökningsdag för projekt som ska starta år 2020. Nytt tillfälle att ansöka kommer under nästa år.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Med LONA-medel kan åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur genomföras. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Läs mer om alla projekt

I LONA-registret kan du läsa om alla pågående och avslutade LONA-projekt. Läs beskrivningar och titta på bilder, kolla upp vad som görs nära dig eller bli inspirerad till att dra igång ett eget projekt.

Tips! Kryssa i rutan ”Gott exempel” i sökningen så ser du ett urval av olika projekt som utmärker sig lite extra.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansökan

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, och själva fylla i ansökan. Men kommunen är alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Sista ansökningsdag

Den 1 december är alltid sista ansökningsdatum inför varje nytt år.

Ansökningar görs i LONA-registret, en webbaserad databas hos Naturvårdsverket. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare ska följa med ansökan.

Ansök i LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Medfinansieringsintyg (docx)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet som påverkar beslutade resultat, ändrad finansiering/medfinansiering eller som påverkar projektets slutdatum så ska projektet ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering gör du direkt i LONA-registret. Sista datum för verksamhetsrapportering är 1 mars varje år. Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter att projektet avslutats.

LONA-registret på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du som är kommunalt verksam och intresserad av LONA, vänd dig i första hand till kontaktpersonen på din kommun för mer information. Ta också gärna kontakt med Länsstyrelsen för att närmare diskutera projektet.

Bjurholm

Veronica Tengman Bylund
Telefon 0932-141 68
E-postadress veronica.t.bylund@bjurholm.se

Dorotea

Jörgen Sikström
Telefon: 0942-141 62
E-post: jorgen.sikstrom@dorotea.se

Lycksele

Greger Jonsson
Telefon: 070-625 97 30
E-post: greger.jonsson@lycksele.se

Malå

Nina Olofsdotter
Telefon: 0953-140 65
E-post: nina.olofsdotter@mala.se

Nordmaling

Conny Nordendahl
Telefon: 0930-143 85
E-post: conny.nordendahl@nordmaling.se

Norsjö

Ingrid Ejderud Nygren
Telefon: 0918-141 42
E-post: ingrid.ejderudnygren@norsjo.se

Robertsfors

Dante Dahlgren
Telefon: 070-322 48 86
E-post: dante.dahlgren@robertsfors.se

Skellefteå

Johanna Engström
Telefon: 070-561 58 90
E-post: johanna.engstrom@skelleftea.se

Sorsele

Pär Röckner
Telefon: 0952-143 29
E-post: par.rockner@sorsele.se

Storuman

Veroniqa Jonsson
Telefon: 0951-140 00
E-post: mbn@storuman.se

Umeå

Jonas Svensson
Telefon: 090-16 18 65
E-post: jonas.svensson@umea.se

Vilhelmina

Sam Heidenberg
Telefon: 070-231 56 38
E-post: sam.heidenberg@vilhelmina.se

Vindeln

Malin Bjurén
Telefon: 0933-142 34
E-post: malin.bjuren@vindeln.se

Vännäs

Malin Karlsson
Telefon: 0730-81 93 19
E-post: malin.karlsson2@vannas.se

Åsele

Sofia Sparrfeldt
Telefon: 0941-140 06
E-post: sofia.sparrfeldt@asele.se

Vid marknadsföring och information om projekt

Informationsmaterial som produceras inom ett LONA-projekt ska ha med LONA-logotypen.

Kontakt