Beställ kundnummer och kartblad till SAM Internet

Om du använder webbformuläret för att beställa kundnummer kommer Länsstyrelsen i första hand kontakta dig via mejl för att informera om ditt nya kundnummer. Om du enbart beställer nytt kartblad via webbformuläret sker ingen återkoppling annat än vid oklarheter.

Jag vill beställa * (obligatorisk)
Jag vill beställa


Beställningen gäller
Beställningen gäller

Kontakt