Ansök om utbetalning av bygdemedel

Information om vem som kan söka och vad man kan söka medel för finns på sidan:

Utveckling med bygdemedel

Denna ansökan om rekvirering av medel gäller för projekt innan 2020. För projekt efter 2020, ansök via Min ansökan.

Observera att ansökan både ska skickas in digitalt samt skrivas ut och skickas in. Du kan skriva ut den bekräftelse du får till din e-post eller via din webbläsare innan du skickar in formuläret.


Uppge det diarienummer och ärendeid du fick vid beslut om stöd

Ange förening/organisation som ansökt om stöd.

Uppge adress och postadress.

Ange kontaktperson.

Ange telefonnummer för kontakt.

Ange e-post till kontaktperson. Det är även till denna e-post som bekräftelsen skickas.

Uppge ändamål med projektet.

Uppge datum då stödet beviljades.

Observera att summan ska vara inklusive moms för föreningar som inte är momsredovisningsskyldiga. Eget arbete får inte ligga till grund för bidrag.
Ange om redovisningen avser * (obligatorisk)
Ange om redovisningen avserAnge till vilket konto ni vill att pengarna betalas ut

Ange övriga upplysningar.
Skicka kopia på fakturorna separat
Bilagor kan inte bifogas formuläret. Kopia på fakturorna behöver du istället skicka in separat via e-post. I mejlet är det viktigt att du skriver att det gäller "Ansökan om utbetalning av bygdemedel, föreningens namn samt det diarienummer och ärendeid ni har på beslutet". Skicka det sedan till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Bilagorna kan också skickas in via post, skicka i så fall till Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71 B, 901 86 Umeå. Märk med "Utbetalning bygdemedel, diarienummer och ärendeid".

Uppge information om de bilagor som du skickar per e-post.
Firmatecknares namnteckning krävs.
För att vi ska kunna behandla din ansökan om utbetalning behöver vi firmatecknares namnteckning. Du kan skriva ut den bekräftelse du får till din e-post eller via din webbläsare innan du skickar in formuläret. Skriv under med firmatecknades namnteckning. Skanna in och skicka till vasterbotten@lansstyrelsen.se. eller per post till Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71 B, 901 86 Umeå.

Plats för namnteckning firmatecknare.

Plats för namnförtydligande.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss