Beställ kundnummer till SAM internet

Om du använder webbformuläret för att beställa kundnummer kommer Länsstyrelsen i första hand kontakta dig via mejl för att informera om ditt nya kundnummer.

Ansökan gäller enbart lantbrukare i Västerbottens län, för övriga län, kontakta Länsstyrelsen i ditt län.
Ansökan gäller enbart lantbrukare i Västerbottens län, för övriga län, kontakta Länsstyrelsen i ditt län.

Jag vill beställa * (obligatorisk)
Jag vill beställa

Kontakt