Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Alla ansökningar poängsätts. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng. Mallar att fylla i till detta stöd är:

 • Budgetmall – Investeringsstöd strategisk plan 2023-2027
 • Urvalsmall för ökad konkurrenskraft strategisk plan 2023-2027
 • Urvalsmall för ökad konkurrenskraft - minskad ammoniakavgång strategisk plan 2023-2027

Mallarna finns hämtas hos Jordbruksverket:

Webbbutik Strategisk plan 2023-2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng och för att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till 300 poäng.

Regionala prioriteringar

För de olika delåtgärderna har Länsstyrelsen Västerbotten gjort följande regionala prioriteringar:

Djurstallar eller inhysningssystem

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Geografiskt område - stödområde 1 och 2
 • Prioriterad bransch - mjölkproduktion.

Lista på församlingar inom respektive stödområde, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Regional livsmedelsstrategi 2021-2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen förstärker även de nationella poängen inom området:

 • Behov av stöd.

Torkning och lagring efter skörd

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Prioriterad bransch - trädgård och potatis.

I Västerbottens regionala livsmedelsstrategi (sidan 12) hittar du en sammanfattning som prioriterar områdena:

Regional livsmedelsstrategi 2021-2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen förstärker även de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet.

Växthus och odlingstunnlar

Länsstyrelsen förstärker de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning.

Täckdikning

Länsstyrelsen förstärker de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet
 • Behov av stöd.

Ny teknik

Länsstyrelsen förstärker de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet.

Energiskog

Länsstyrelsen förstärker de nationella poängen inom området:

 • Lönsam investering.

Ansökningsomgångar

1 maj - 30 november

Viktigt om handläggningen

När ansökningsomgången är slut poängsätts och jämförs alla ansökningar. Ansökningar med högst poäng och som ryms inom budgeten ges stöd. Övriga ansökningar avslås.

Om din ansökan fått avslag på grund av att den hade lägre poäng och inte rymdes inom budgeten kan du skicka in en ny ansökan i en senare ansökningsomgång. Då ska du göra en ny ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Alla uppgifter måste skickas in igen.

Om din ansökan däremot har fått avslag på grund av att den inte uppnått minimipoäng för stödet eller på grund av något annat villkor behöver du omarbeta din ansökan om du vill söka igen.

Du kan bara få stöd för utgifter från ansökningsdatum

Du bara kan få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag då ansökan om stöd kommit in till oss. Det är ankomstdatumet för den ansökan som beviljas som räknas.

Vi kan bara handlägga kompletta ansökningar

Vi kan bara handlägga och besluta om kompletta ansökningar. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Kompletta ansökningar ger snabbare beslut.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss