Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

För de olika delåtgärderna har Länsstyrelsen Västerbotten gjort följande regionala prioriteringar:

Djurstallar eller inhysningssystem

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Geografiskt område - stödområde 1 och 2
 • Prioriterad bransch - mjölkproduktion.

Lista på församlingar inom respektive stödområde på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Regional livsmedelsstrategi 2021-2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen förstärker även de nationella poängen inom området:

 • Behov av stöd.

Energiskog

Länsstyrelsen förstärker de nationella poängen inom området:

 • Lönsam investering.

Täckdikning

Länsstyrelsen förstärker de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet
 • Behov av stöd.

Växthus och odlingstunnlar

Länsstyrelsen förstärker de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning.

Torkning och lagring efter skörd

Regionala prioriteringar görs inom områdena:

 • Prioriterad bransch - trädgård och potatis

I Västerbottens regionala livsmedelsstrategi (sidan 12) hittar du en sammanfattning som prioriterar områdena:

Regional livsmedelsstrategi 2021-2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen förstärker även de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet.

Ny teknik

Länsstyrelsen förstärker de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet.

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1:
3 januari-30 april

Beslutsomgång 2:
1 maj-30 november

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt