Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västerbotten prioriterar:

  • Geografiskt område stödområde 1 och 2

Lista på församlingar inom respektive stödområde på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vi förstärker också de nationella poängen inom områdena:

  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Ökad digitalisering.

Ansökningsomgångar

Information om när du ansöka kommer.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt