Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av möbler och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

Var kan jag söka bygdemedel?

Västerbottens län kan du söka bygdemedel inom berörd bygd i följande kommuner:

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Norsjö
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele

Varje kommun har rätt att själv definiera vad som menas med begreppet berörd bygd. Alla kommuner utom två, Vindeln och Skellefteå, har valt att begreppet omfattar hela kommunen. Vad gäller Vindeln och Skellefteå kommun kan bygdemedel endast beviljas till investeringar inom avrinningsområdet till Umeälven och Skellefteälven.

Ansök om bygdemedel

Ansök om bygdemedel senast den 31 januari. Ansökan ska innehålla:

 • syftet med projektet
 • kostnads- och finansieringsbudget.

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas från den 1 februari, dock startar projektet då på egen risk.

Du söker bygdemedel med hjälp av Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Använd e-legitimation

Från och med 23 januari begränsas möjligheten att själv skapa nya användarkonton. Nya användare rekommenderas att istället använda e-legitimation.

Kan du av någon anledning inte använda e-legitimation, och inte redan har ett användarkonto, bör du skapa ett nu. Befintliga användarkonton kommer fortsatt att fungera som vanligt!

Instruktion för Min ansökan (pdf)PDF

 1. Gör ansökan i Min ansökan under Jag jobbar med regional utveckling.
 2. Logga in med mobilt bankid.
 3. Välj stödtyp: Projektmedel
 4. Fyll i och skicka in i ansökan om bygdemedel i Min ansökan.

Rekvirera medel

Rekvirering av medel sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt beslutet. Vid rekvirering:

 • Bifoga kostnadssammanställning och fakturakopior.
 • Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande.
 • Om arbetsmoment inte hinns med inom projekttiden ska du i god tid ansöka om förlängd projekttid.

För projekt från och med 2020

Använd e-tjänsten i Min ansökan för att rekvirera bygdemedellänk till annan webbplats

Du som ansöker om utbetalning skall skicka in ett missiv även om du loggat in med bank-id. Detta för att snabba upp processen. Bifoga även kopior av fakturor.

För projekt innan 2020

Ansök via webbformulär som skrivs ut och skickas in

Skicka rekvireringen

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Märk din e-post med ”Rekvisition bygdemedel”.

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden av vattenkraft kan ansöka om bygdemedel för att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig om ärendet. Sametinget är beslutar om medel. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget.

Frågor om rennäringens bygdemedel? Kontakta rennäringshandläggere via Länsstyrelsens växel 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Elisabet Klintebäck

Ingela Carlsson