Stöd för landsbygdsutveckling 2015-2023

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur 2015–2023

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb 2015–2023

Vill du börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader 2015–2023

Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Stängda stöd

Stöd för följande åtgärder har stängts för nya ansökningar eller flyttats till annan myndighet. I en del stöd finns medel kvar att söka i vissa län. Utbetalningar på beviljade stöd kan fortfarande sökas.

  • Infrastruktur för rekreation och turism
  • Fritids- och idrottsanläggningar
  • Kommersiell och offentlig service
  • Utbetalning av investeringsstöd för nya jobb på landsbygden 2015-2022
  • Utbetalning av investeringsstöd för småskalig infrastruktur 2015-2022
  • Utbetalning av bredbandsstöd

Utbetalning av stöd du sökt 2015-2022

Information om stöden hittar du på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss