Naturvårdsbränning i Norr-Korbebergets naturreservat

Måndag 12 juni brände Länsstyrelsen ett område på cirka 8 hektar inom Norr-Korbebergets naturreservat.

Det var varmt och torrt med bitvis mycket låga luftfuktigheter och mestadels svaga vindar från SSV. Bränningen startade 14.15 och pågick till runt midnatt. Allt förlöpte lugnt och enligt plan.

Resultatet ser lovande ut. Troligen har merparten av granarna i området dött medan de flesta tallar överlevt.

En helikopter från Norrhelikopter närvarade under hela bränningen och hjälpte till att skyddsvattna områden utanför brännan. Under dagen hade vi även besök av två personer från den lokala räddningstjänsten som passade på att fortbilda sig i skogsbrandsbeteende och testa teknisk utrusning för övervakning av bränder.

Endast det södra delområdet av de planerade bränningsområdena brändes. Det norra delområdet mellan sjön och berget uteslöts från bränningen då bedömningen var att denna del inte kunde brännas med tillräckligt hög säkerhet under de väderförhållanden som rådde.

För närvarande (detta publiceras 14 juni 2023) pågår eftersläckningsarbete i området. Då det fortfarande förekommer glödbränder kan det vara förenat med livsfara att besöka området utan rätt utrustning och kunskap. Området utgör även en arbetsplats för den personal som jobbar med eftersläckningen.

När eftersläckning och efterbevakning är slutförd är det åter möjligt att besöka området, men tänk på att det fortfarande kan finnas risker med döda träd som kan ramla under dagar med hård vind.

Så arbetar Länsstyrelsen med naturvårdsbränningar

Norr-Korbebergets naturreservat

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss