Naturvårdsbränning i Norr-Korbebergets naturreservat

Karta över planerade bränningsområden i Norr-Korbebergets naturreservat.

Uppdatering: den planerade naturvårdsbränningen i Norr-Korbebergets naturreservat 29/30 juni är inställd tills vidare på grund av för fuktiga mark- och luftförhållanden.

Norr-Korbebergets naturreservat ligger sydväst om Granö i Vindelns kommun.

De två områden som planeras för bränning är på sammanlagt knappt 13 hektar och ligger i reservatets sydvästra del. Det ena delområdet utgörs av en sluttning i anslutning till Stor-Korbesjön och det andra delområdet består av en sandås med Korbebäcken på ena sidan och ett våtmarksområde på andra sidan. Områdena har tidigare eldhärjats, varav senaste gången vid en stor vildbrand 1911.

Norr-Korbebergets naturreservat

Prenumerera via e-post

Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt