Matkompassen – producenter

Vill du utveckla ditt företag, komma i kontakt med kollegor eller göra dina produkter synliga då är den här sidan något för dig.

Din mat efterfrågas av konsumenter, butiker och restauranger. Ursprunget har betydelse för vilken mat man väljer. Bli en del av karttjänsten som visar var mat från Västerbotten produceras?

Registrera ditt företag idag!

Berätta kortfattat om din gård eller ditt företag, dina produkter och var de finns till försäljning, eller om du söker försäljningskanaler.

Som matproducent är ditt jobb avgörande för:

 • En levande landsbygd
 • Mat med hög livsmedelssäkerhet
 • Friska och välmående djur
 • En biologisk mångfald av fåglar, insekter och växter
 • God beredskap vid kris eller samhällsstörning
 • Att erbjuda äkta smak av det goda från Västerbotten

Registera ditt företag i karttjänsten "Hitta mat från Västerbotten"länk till annan webbplats

Karttjänsten "Hitta mat från Västerbottenlänk till annan webbplats

Aktiviteter

 

 • Lagring och malning i fokus 27 januari Olofsfors Nordmaling
 • Odla till försäljning 27 november i Vännäs
 • Det goda kontrollmötet 5 november i Skellefteå
 • Bröd och spannmålsdagen 24 september i Överklinten
 • Frukostmöte som gästas av kocken Ulrika Brydling i Umeå, 6 september i Umeå
 • Vårens grönaste näringslivsdag, 15 maj i Umeå
 • Slakterier - viktig infrastruktur för hållbar livsmedels­produktion, 26 april i Umeå

Prenumerera på Matkompassens nyhetsbrev

Tidigare nyhetsbrevlänk till annan webbplats

Starta och utveckla livsmedelsföretag

Livsmedelverket har samlat bra och viktig information som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Oavsett om du planerar att starta ett slakteri, café eller önskar exportera dina livsmedelsprodukter finns information att hämta hos Livsmedelsverket

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrera Livsmedelsproduktion

Är du primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå? Då ska din anläggning registreras hos Länsstyrelsen via vår E-tjänst.

Du som är primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Det gäller till exempel produktion av kött, mjölk, spannmål och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp.

Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras.

Registrera livsmedelsproduktion

Stöd via Landsbygdsprogrammet

Det finns flera olika stöd och ersättningar som du kan söka genom landsbygdsprogrammet för att utveckla ditt jordbruk, din trädgård eller för att förädla jordbruksprodukter. Landsbygdsprogrammet är ett av EU:s struktur- och investeringsprogram.

Om du har frågor kontakta Torbjörn Lindahl eller Erik Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Telefon 010-225 44 00.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb. Ett stöd för dig som vill börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden.

Förädlingsstöd till jordbruksföretag. Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Investeringar i småskalig infrastruktur. Vill du öka livskvaliteten och tryggheten på landsbygden? Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur.

Investeringsstöd till nya jobb. Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Kompetensutveckling och rådgivning. Om du har företag inom besöksnäring, eller är jordbrukare som funderar på att diversifiera ditt företag så har du möjlighet att erhålla rådgivning via Landsbygdsprogrammet till låg kostnad.

Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad. Ett stöd om du som företagare önskar starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden.

Stöd till unga jordbrukare. Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård. Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Matkompassen är ett samarbetsprojekt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategins intentioner och målsättningar. Länsstyrelsen Västerbotten är projektägare och projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Samarbetspartners i projektet är företrädare från:

 • Umeå universitet Restauranghögskolan,
 • Hushållningssällskapet Västerbotten,
 • Lantbrukarnas riksförbund Västerbotten,
 • Forslunda gymnasiet Umeå kommun,
 • Landsbygdsenhet, Regional tillväxt vid länsstyrelsen Västerbotten.
 • Region Västerbottens turism

Projektets centrala aktiviteter

En hållbar och livskraftig lokal livsmedelsproduktion är viktigt för länet, det gynnar det lokala näringslivet och kan leda till fler arbetstillfällen. För att få fler lönsamma och konkurrenskraftiga företag är det viktigt att vi tar ett samlat grepp kring livsmedelsfrågorna ur flera perspektiv samtidigt som vi behöver verka för att fler unga intresserar sig för branschen.

I projektet är det viktigt att visa på att jordbrukslandskapet är beroende av en levande landsbygd för att kunna brukas. Det är även centralt att visa på att lantbruket bidrar till kollektiva nyttigheter såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt upprätthåller odlingslandskapets natur och kulturvärden.

Projektet vill även visa att en ­ökning av livsmedel kan innebära möjlighet till en ökad självförsörj­ning av livsmedel i hela länet. Samt att matproduktion och konsumtion bör ske hållbart och gå i linje med andra viktiga mål som Länsstyrelsen arbetar med.

Lokalproducerad mat behöver bli mer tillgängligt för kunden. ”Hitta mat från Västerbotten” är en karttjänst som utvecklas inom projektet med syfte att livsmedelsprodukter som producerats i Västerbotten ska komma närmare kunden. Detta genom att tex butiken eller krögaren väljer mat från kartan till butikens sortiment eller till restaurangens meny.

Vad vi konsumenter väljer att äta påverkar inte bara oss själva och vår hälsa, utan också andra arter och vår planet. Projektet vill öka kunskapen om vad det innebär för länsmedborgare, i olika åldrar, om man väljer mat från det egna länet. En ökad kunskap ger möjligheten att göra medvetna matval.

Projektet kommer att beröra flertalet andra områden som exempelvis matsvinn, distribution av varor, marknadsföring i handel och så vidare.

Kontakt