Matkompassen – producenter

Intresset för svensk mat är högt och särskilt för småskaligt producerade livsmedel. Konsumenten vill gärna veta livsmedlens ursprung samt hur och vem som producerat. Att kunder önskar köpa livsmedelsprodukter från sin närhet ställer krav på både dig som är producent och handeln.

Visa dina produkter för alla intresserade

För att underlätta för matintresserade att göra medvetna matval har Länsstyrelsen tagit fram en karttjänst: ”Hitta mat från Västerbotten” där konsumenter, krögare och handel kan hitta lokalproducerade livsmedel. Vill du vara med? Beskriv ditt företag och vad du vill lyfta fram som kan vara av intresse - dina produkter är efterfrågade.

Registera ditt företag i karttjänsten "Hitta mat från Västerbotten"länk till annan webbplats

Karttjänsten "Hitta mat från Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på nålspetsen så får du inforamtion om företaget och produkterna

Prenumerera på Matkompassens nyhetsbrev

Starta och utveckla livsmedelsföretag

Livsmedelverket har samlat bra och viktig information som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Oavsett om du planerar att starta ett slakteri, café eller önskar exportera dina livsmedelsprodukter finns information att hämta hos Livsmedelsverket

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrera Livsmedelsproduktion

Är du primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå? Då ska din anläggning registreras hos Länsstyrelsen via vår E-tjänst.

Du som är primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Det gäller till exempel produktion av kött, mjölk, spannmål och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp.

Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras.

Registrera livsmedelsproduktion

Stöd via Landsbygdsprogrammet

Det finns flera olika stöd och ersättningar som du kan söka genom landsbygdsprogrammet för att utveckla ditt jordbruk, din trädgård eller för att förädla jordbruksprodukter. Landsbygdsprogrammet är ett av EU:s struktur- och investeringsprogram.

Om du har frågor kontakta Torbjörn Lindahl, Erik Grahn eller Marika Linder, Länsstyrelsen Västerbotten. Telefon 010-225 44 00.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb. Ett stöd för dig som vill börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden.

Förädlingsstöd till jordbruksföretag. Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Investeringar i småskalig infrastruktur. Vill du öka livskvaliteten och tryggheten på landsbygden? Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur.

Investeringsstöd till nya jobb. Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Kompetensutveckling och rådgivning. Om du har företag inom besöksnäring, eller är jordbrukare som funderar på att diversifiera ditt företag så har du möjlighet att erhålla rådgivning via Landsbygdsprogrammet till låg kostnad.

Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad. Ett stöd om du som företagare önskar starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden.

Stöd till unga jordbrukare. Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård. Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Matkompassen är ett samarbetsprojekt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategins intentioner och målsättningar. Länsstyrelsen Västerbotten är projektägare och projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Samarbetspartners i projektet är företrädare från:

 • Umeå universitet Restauranghögskolan,
 • Hushållningssällskapet Västerbotten,
 • Lantbrukarnas riksförbund Västerbotten,
 • Forslunda gymnasiet Umeå kommun,
 • Länsstyrelsens landsbygdsenhet, Länsstyrelsen Regional tillväxt och
 • Region Västerbottens turism
 • Levande landsbygd. Att jordbrukslandskapet är beroende av en levande landsbygd för att kunna brukas är viktigt att lyfta i projektet. Även att lantbruket bidrar till kollektiva nyttigheter såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt upprätthåller odlingslandskapets natur och kulturvärden lyfts.
 • En hållbar och livskraftig lokal livsmedelsproduktion. Detta gynnar det lokala näringslivet och kan leda till fler arbetstillfällen för bygdens invånare.
 • Självförsörjning i länet. Projektet vill visa att en ­ökning av livsmedel kan innebära möjlighet till en ökad självförsörj­ning av livsmedel i hela länet. Samt att matproduktion och konsumtion bör ske hållbart och gå i linje med andra viktiga mål som Länsstyrelsen arbetar med.
 • ”Hitta mat från Västerbotten”. Tjänsten ska göra att livsmedelsprodukter som producerats i Västerbotten blir mer tillgängliga för konsumenter och andra potentiella kunder.
 • Projektet kommer att beröra flertalet områden som exempelvis matsvinn, distribution av varor, marknadsföring i handel osv.

Kontakt