Matkompassen – medveten konsumtion

Vill du bli en medveten konsument? eller söker du lokal mat och lokala råvaror? Vad vi konsumenter väljer att äta påverkar inte bara oss själva och vår hälsa, utan också andra arter och vår planet. Projektet Matkompassen vill öka kunskapen om vad det innebär om du som konsument väljer lokalproducerad mat.

Hitta mat från Västerbotten

Använd vår karttjänst för att hitta maten som har betydelse. Kartan markerar företag som berättar om sina produkter och var du hittar dem till försäljning.

Har du tips om fler producenter, hör då av dig till: stina.fernerud(@)lansstyrelsen.se

Vad vi äter har betydelse för:

  • En levande landsbygd med människor och verksamheter
  • Biologisk mångfald med fåglar, insekter och växter som vi är rädda om.
  • Lantbruk med friska och välmående djur
  • Råvaror och mat som produceras med hög livsmedelssäkerhet
  • Mat med äkta smak av det goda från Västerbotten

Ditt val har betydelse.

Karttjänsten "Hitta mat från Västerbotten" länk till annan webbplats

Registering "Hitta mat från Västerbotten"länk till annan webbplats

Västerbotten är fullt av fina matställen där man kan äta och dricka gott, men även köpa med sig lokalproducerad mat hem. För att de lokala serveringarna och butikerna ska bli enklare att hitta ger Länsstyrelsen Västerbotten ut broschyren "Goda Västerbotten"

Goda Västerbotten, följ med på en matresa i länetlänk till annan webbplats


Säkra livsmedel

Som konsument ska du kunna lita på att maten är säker och inte innebär risk för din hälsa. All livsmedelsinformation som du som konsument får, skriftligt eller muntligt, via livsmedelsförpackningar, skyltning i affären och matsedlar ska också hjälpa dig till ett medvetet val. 

Inom livsmedelsområdet finns det omfattande regler och lagar som ska skydda konsumenterna. Nästan alla regler är utarbetade inom EU och gäller för hela EU. I Sverige har vi därutöver nationella lagar, förordningar och föreskrifter inom området.

Livsmedelsverket informerar om livsmedelslagstiftningenlänk till annan webbplats

Märkning av produkter

Som konsument ska du ges möjlighet att ta reda på vart maten du köper är tillverkad eller köttets ursprung. Det finns tydliga regler hur mat ska märkas. Om du köper mat över disk eller direkt av producent ska du också kunna få svar. Det som ska framgå är framförallt identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprung eller produktionsmetod. Man får inte ange att ett livsmedel har egenskaper som det inte har.

Regler och livsmedelsinformation om livsmedel från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Märkning med närodlat och urspung i fokus

När det gäller varumärken inom livsmedelssektorn så har det under senare år dykt upp föreningar som på egna initiativ valt att skapa egen kvalitetsmärkning för att ge dig som kund en garant på att den mat de köper är närproducerad. Varumärket Röda sigillet är ett sådant exempel. Den märkningen står för att maten är genuint och traditionellt tillverkad från livsmedelsproducenter i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland samt att de i möjligaste mån är gjorda på av råvaror från regionen eller närliggande delar i Sverige. En annan kvalitetsmärkning är Östgötamat och Bondens egna marknad som bygger på liknande koncept där närodlat och ursprung är centrala.

Schyssta djurförhållanden

Svensk djurskyddslagstiftning utgår från att djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Detta innebär exempelvis att grisar ges mer strö, att kor går på bete sommartid och att våra djur har större ytor att röra sig på inomhus jämfört med i övriga EU-länder. När detta kompletteras med förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan lantbrukare, veterinärer, branschorganisationer och företag samt myndigheternas kontroller av att lagstiftningen efterlevs har vi goda förutsättningar för att få friska djur som har det bra och kan utöva sitt naturliga beteende.

I Sverige har vi systematiska kontroller av djurskyddet och flera kontrollprogram för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Producenternas och branschernas arbete i kombination med de lagstiftade kontrollerna har medför att vi i Sverige har lyckats bekämpa och utrota flera sjukdomar som djur i andra länder drabbas av.

Jordbruksverket informerar om det svenska djurskyddetlänk till annan webbplats

Skydda Anbiotikan

Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. De resistenta bakterierna kan spridas via mat. Som konsument kan du bromsa utvecklingen.

Resistenta bakterier är ett hot mot både djur och människor. För att lyfta antibiotikans betydelse och öka kunskapen, har 23 myndigheter och organisationer gått samman och lanserat webbplatsen www.skyddaantibiotikan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antbiotikaresistens och livsmedellänk till annan webbplats

Varför ska vi välja svenska råvaror och livsmedel?

Det finns många goda skäl till varför vi ska välja mat från Sverige. Vi vet idag att betande djur och ett levande lantbruk bidrar till att skapa förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden. Jordbruksverketlänk till annan webbplats har tagit fram fakta som visar på olika mervärden som svenskt jordbruk har.

 

Värna jordbruks mark

Den odlingsbara marken är begränsad och ska i framtiden försörja allt fler. Det är därför viktigt att vi säkerställer att hänsyn tas till jordbruksmarken och jordbruksproduktionen tillsammans med andra samhällsintressen i den fysiska planeringen. Detta blir särskilt viktigt när siktet är inställt på en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i Sverige och med Agenda 2030.

Hållbar produktion och konsumtion

I Sverige har vi både ekologisk och konventionell produktion med unika mervärden, och det finns efterfrågan på båda. Hur kan maten i Sverige produceras hållbart och vilka effekter har våra matval på miljö och samhälle lokalt och globalt? Jordbruksverkets rapport Hållbar produktion och konsumtionlänk till annan webbplats beskrivs några av de utmaningar vi står inför för att försörja världens befolkning med mat. 

Matsvinn

Vi vet idag att matsvinn förekommer i hela produktions-, försäljnings- och konsumtions-kedjan för livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att, i samarbete med Naturvårdsverket och Jordbruksverket, arbeta för ett minskat matsvinn. I handlingsplanen "Fler gör mer" kan du läsa om hur Sverige långsiktigt ska arbeta med att minska matsvinnet. Regeringsuppdraget om minskat matsvinn är en del av Livsmedelsstrategin.

Fler gör mer, handlingsplan för minskat matsvinn 2030länk till annan webbplats

Sverige måste trygga livsmedelsförsörjningen och se till att livsmedelssäkerheten är hög. Det innebär att vi måste producera mer mat som är nyttig och god och som inte gör oss sjuka samtidigt som allt är hållbart.

Livsmedelsförsörjning i krislänk till annan webbplats

Skolmaterial

Lokal mat i skolan - Västerbotten

Lokal mat i skolan är ett samarrangemang mellan länsstyrelsen och kommunerna i Västerbotten. Enligt forskningen så tar vi människor i snitt 35 000 beslut varje dag, och omkring 90–95 procent sker med ”magkänslan”. Det vill vi ändra på. Länsstyrelsen Västerbotten vill verka för att människor, i olika åldrar, i länet ska få bättre förutsättningar att göra medvetna val. Det tror vi kan vara avgörande för en ökad hållbar matproduktion i Sverige.

Arrangemanget Lokal mat i skolan innebär att kommunerna i länet under vecka 17 alt v 38 under valfri dag låter elever i högstadieskolorna får ta del av skolmaterialet Maten på faten samma dag som de serveras lokalproducerad mat i skolrestaurangen.

Mat på faten – spelar det någon roll var den kommer ifrån?länk till annan webbplats

Lärarhandledning för Maten på fatenPDF

Gratisiskolan.se

Gratisiskolan.selänk till annan webbplats erbjuder skolpersonal kostnadsfria material och verktyg kring viktiga samhällsfrågor. Här kommer några förslag på viktiga områden att belysa i er undervisning med för en hållbar konsumtion och produktion.

Viktigt att tänka på när du handlar matlänk till annan webbplats

Om vad matproducenter bidrar med, förutom matlänk till annan webbplats

Bilder av en levande landsbygdlänk till annan webbplats

Välja mat efter säsonglänk till annan webbplats

Säsongen styrlänk till annan webbplats

Märkning av matlänk till annan webbplats

Jordbruk och biologisk mångfaldlänk till annan webbplats

Jorden och skogen i stanlänk till annan webbplats

Aktiviteter för konsumenter, skola och allmänhet i Västerbottenlänk till annan webbplats

Via LRFs besöksgårdar i Västerbotten finns möjlighet att träffa djur och bönder för att få veta mer om hur ett jord- eller skogsbruk fungerar. Du kan åka dit med en förskole- eller skolklass, arbetsplats eller förening. Du kontaktar själv gården och bestämmer datum och tid.

Besöksgårdar i Västerbottenlänk till annan webbplats

Kontakt