Förmedling av odlingsmark

Länsstyrelsen förmedlar kontakt både mellan dig som har odlingsbar mark och du som vill hitta mark för att odla. Registrera dig idag!

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.

Fyll i intresseanmälan så förmedlar vi kontakten

I vilka kommuner erbjuder eller söker du mark? * (obligatorisk)
I vilka kommuner erbjuder eller söker du mark?
För er som önskar mark är det värdefullt att ni anger i vilken del av kommunen som ni önskar mark. Exempelvis 2 mils radie kring Vindeln.

Ange markareal exempelvis 5 ha (hektar) eller 25 kvm (kvadratmeter)

Ange vad vill du förmedla:
Ange vad vill du förmedla:


Kontakt