Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Datum för att ändra i SAM-ansökan

Dessa datum behöver du hålla reda på om du vill ändra i din SAM-ansökan.

15 juni är sista dag att

  • lägga till nya block eller skiften i ansökan
  • lägga till nya block eller skiften i en ansökan om åtagande
  • ändra eller ange fler registreringsnummer för anläggningar för nötkreatursstöd, kompensationsstöd, nötkreatur i ersättningen för ekologisk produktion och för nötkreatur i miljöersättningen för hotade husdjursraser.

31 augusti är sista dag att

  • ändra gränserna eller dela på block eller skiften, så länge den sammanlagda arealen i ansökan inte blir större än den var den 15 juni
  • ändra grödkod på ett skifte.

31 oktober är sista dag att

  • dra tillbaka skiften i din ansökan (det vill säga bocka ur att du söker stöd för skiftet i SAM Internet, eller ta bort marken helt ur din ansökan genom att ändra grödkod till 314 på skiftet)
  • dra tillbaka hela eller delar av ansökan.

Uppföljning av jordbruksmark med digital teknik

Vill du läsa mer om uppföljning av jordbruksmark så finns information på Jordbruksverkets webbplats.

Uppföljning av jordbruksmark med digital teknik, Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss