Publiceringsdatum: 9 mars 2020

Erfarenhetsutbyte spannmålsodling-växtskydd

Havrebladlus

Havrebladlus

Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala stöttar en prognos- och varningsverksamhet i Västerbotten, för att följa utvecklingen av spannmål och dess skadegörare.

Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala stöttar en prognos- och varningsverksamhet i Västerbotten, för att följa utvecklingen av spannmål och dess skadegörare (ev även ogräs). Lantbrukare bjuds in att göra avläsningar i egna fält under säsongen, med uppbackning av Länsstyrelsen.
Återkopplingen sker genom digitala nyhetsbrev, fältvandringar och träffar. Välkommen om du är intresserad av växtskydd och erfarenhetsutbyte kring spannmålsodling. Vi behöver bli fler som gör egna avläsningar (graderingar) i fält, för att ge bättre lokalanpassade underlag.

Tisdag 24 mars kl 13.00-15.00, Länsstyrelsen lokal Vildmannen (anmäl dig i receptionen). Lina Norrlund från Växtskyddscentralen i Uppsala medverkar via länk.

Anmäl intresse snarast till lars.ericson@lansstyrelsen.se eller via sms till 072-712 16 75.
Lokalen gör att vi tyvärr måste begränsa antalet deltagare, så först till kvarn!

Kontakt