Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftsmål (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Vem ansvarar för arbetet?

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Nätverk och stöd för kommuner i Västerbotten

I Västerbotten finns ett friluftslivsnätverk för länets alla kommuner. Vi har även ett arbete med kontaktnät för föreningar och organisationer som arbetar med friluftsliv.

Vi arrangerar träffar för kommuner årligen i maj. Tematräffar som är öppna för alla arrangeras i olika ämnen efter behov, exempelvis om leder och digitala lösningar.

Introduktionsmaterial för kartering och planering för friluftsliv

Vi har tagit fram stödmaterial för arbete med friluftsliv i fysisk planering samt för att ta fram en kommunal verksamhetsövergripande friluftsplan.

Arbete med friluftsliv i fysisk planering

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Introduktion till kartering och planering för friluftsliv i kommun

Landskapsanalys av områden potentiellt värdefulla för friluftslivet

Länsstyrelsen har tagit fram en landskapsanalys som kan användas som utgångsmaterial vid inventering och kartering av friluftslivsområden. Materialet visar områden med kvalitéer som är viktiga för friluftsliv och rekreation. Materialet bygger på information från Lantmäteriets grundkarta och analyser av områden med stigar, bra utsikt eller sammanhängande äldre skogsområden.

Analysen finns i Länsstyreselsens externa webbGISlänk till annan webbplats

Om du vill få tillgång till GIS-skikt eller VMS-tjänst, ta kontakt med Jenny Viklund:

jenny.viklund@lansstyrelsen.se

Övrigt arbete som pågår i länet:

  • vi informerar om skyddad natur
  • workshops för arbete med friluftsplaner
  • upprustning av det statliga ledsystemet i fjällen
  • förbättring av tillgängligheten i naturreservat

Aktuella bidrag och projekt

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Kontakt