Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som är förbjudna och vilka åtgärder som innebär att du måste ansöka om dispens till Länsstyrelsen.

För ansökan tas en ansökningsavgift ut. Avgiften är för närvarande 4 600 kr, se i Avgiftsförordningen (1992:191).


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om ansökan om dispens
Sammanfattad beskrivning över vad ansökan om dispens gäller:Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad ska bifogas.


Beskriv utförligt hanteringen/arbetet/åtgärden du ansöker om

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från självaanläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.

Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkter
Fyll i detta avsnitt om din ansökan avser petroleumprodukter/ andra kemikalieprodukter.
Säkerhetsdatablad ska bifogas.


Till exempel tankning, oljeavskiljare,golvbrunnar i förvaringsutrymme.
Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad. Ange hur du skickar in den.
Fastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad. Ange hur du skickar in den.


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.

Säkerhetsblad för kemiska produkter ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.
Säkerhetsblad för kemiska produkter ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.
Kontakt