Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som är förbjudna och vilka åtgärder som innebär att du måste ansöka om dispens till Länsstyrelsen.

För ansökan tas en ansökningsavgift ut. Avgiften är för närvarande 3 700, se i Avgiftsförordningen (1992:191).


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om ansökan om dispens
Sammanfattad beskrivning över vad ansökan om dispens gäller:


Beskriv utförligt hanteringen/arbetet/åtgärden du ansöker om

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från självaanläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.


Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkter
Fyll i detta avsnitt om din ansökan avser petroleumprodukter/ andra kemikalieprodukter.Bifoga filer
Observera att du inte kan bifoga filer större än 10 MB. Är dina filer större, kontakta oss.
Till exempel tankning, oljeavskiljare,golvbrunnar i förvaringsutrymme.

Kontakt