Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dispens för vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden måste du ansöka om dispens.

 • Att gräva och schakta.
 • Att anlägga bergvärme eller jordvärme.
 • Att hantera kemikalier.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Anmäl enligt vattenföreskrifter, ansök om tillstånd eller dispens

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. För åtgärder som är förbjudna finns en möjlighet att ansöka om dispens från förbudet. Det framgår i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.

Gör så här för att lämna in din anmälan eller ansöka till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i anmälan eller ansökan på webben.
  Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter
  Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter
  Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter

  Önskar du fysisk blankett, kontakta miljöhandläggare, se kontaktuppgifter nedan.
 2. Skicka in anmälan/ansökan direkt på webben alternativt e-posta eller posta till: vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Vid flera tillfällen varje år besöker Länsstyrelsen Västerbotten olika vattenskyddsområden i länet. Tillsynen innebär att vi:

 • kontrollerar att vattenskyddsföreskrifterna efterlevs
 • uppmärksammar eventuella åtgärder och ingrepp som riskerar att påverka områdets vattentäkt negativt
 • kontrollerar beslutade förelägganden och tillstånd i anmälnings- och tillståndsärenden
 • genomför informationsinsatser.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt